Lūdzu izvēlieties kādu vārdnīcu izmantot.

Vārdnīca ir sastādīta, pamatojoties uz Pasaules Ceļu Asociācijas (PIARC) 1997. gadā izdoto Technical dictionary of road terms (7th edition) English - French. Tajā iekļauti apmēram 1200 nozarē plašāk lietotie un nepieciešamākie termini angļu – latviešu valodās, kuri ir papildināti ar definīcijām un attēliem. Vārdnīca saskaņota LZA Terminoloģijas komisijā.


Autoceļu terminu tehniskā vārdnīca sastādīta par pamatu izmantojot PIARC Autoceļu terminu tehnisko vārdnīcu (Pasaules Ceļu asociācijas termini), papildinot to ar Autoceļu būvmateriālu un segu konstrukciju terminu vārdnīcu (gk. Eiropas standartos lietotie termini). Termini saskaņoti LZA Terminoloģijas komisijā.