To webmaster

Par vārdnīcu
Vārdnīcas pamatprincips ir visu to vārdu meklēšana, kas satur uzdoto (meklējamo) vārdu. Vārdnīca piedāvā terminu tulkošanu ANGĻU - LATVIEŠU un LATVIEŠU - ANGĻU valodās. Lai sameklētu vārdu vai frāzi ievadiet logā Meklējamais vārds izvēlēto vārdu vai frāzi un spiediet ENTER taustiņu vai Pogu Meklēt. Rezultāts būs tabulas veidā atlasīti vārdi, kas atbilst meklētajam vārdam un attiecīgie tulkojumi un definīcijas.

  • Tehniskās prasības
    Interneta pārlūkprogramma Internet Explorer 4.0 vai Netscape Communicator 4.0;
    Interneta pieslēgums;
    Latviešu valodas sistēmnodrošinājums.