Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Latvijas autoceļi
  Iepirkumi
  Projekti
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Noderīgi - pa ceļam
  Jautājumi un atbildes
Aptauju rezultāti
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 


Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Braukšanas apstākļi
Autoceļu Avīze 2007 Nr. 1
2007. - 2009. gada būvdarbu iepirkumu plāns

 Jautājumi un atbildes

Uzmanību! Pirms jautājat - izlasiet:
Saskaņā ar likumu “Par autoceļiem” pilsētu ielas un tilti (arī Rīgas pilsētas) ir attiecīgo pašvaldību iestāžu pārziņā, un to uzturēšanas un lietošanas kārtību nosaka šīs iestādes.
Ar jautājumiem, kas attiecas uz Rīgas pilsētu, griezties Rīgas Domes Satiksmes departamentā, kas risina ar Rīgas pilsētas ielu un ceļu uzturēšanu saistītos jautājumus.

Godājamie RTU studenti, kas uzdod jautājumus par autoceļiem, dodieties, lūdzu, uz RTU bibliotēku un iepazīstieties ar Latvijas valsts standartiem un RTU pasniedzēju sarakstītajām mācību grāmatām. Tur ir visas atbildes uz jautājumiem. Atpakaļ pie jautājumu grupām

Citi jautājumi
Jautājumi, kas nav attiecināmi ne uz vienu citu jautājumu grupu

[1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-210]  [211-220]  [221-230]  [231-237]  
Sergejs [22.02.2007 9:21:32]
Labdien!
Kāds ir autoceļa P93 Jelgava - Iecava ceļa zemes nodalījuma joslas platums?
Atbilde: Jautājums gaida atbildi...
alvils [20.02.2007 11:12:20]
kad būvēts autoceļš E67
Atbilde: Jautājums gaida atbildi...
Lauris [16.02.2007 20:47:49]
Lauris [06.02.2007 14:05:27]
Lauris [25.01.2007 14:09:48]
Labdien!
Kas apsaimnieko autoceļu Koknese - Tīnūži?
Un vai man tiks atlīdzinātas remonta izmaksas, kas ir radušās iebraucot bedrē, kas bija izveidojusies uz ceļa braucamās daļas (tas notika Ogres rajonā)?
Brīdinājuma zīmes par bedrēm nebija!!!
Atbilde: 06.02.2007 11:51:35
Autoceļš P80 Tīnūži – Koknesi ir valsts pirmās šķiras autoceļš, kas atrodas valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi” pārvaldīšanā. Minētā autoceļa segums ir avārijas stāvoklī un satiksmei bīstamie posmi ir apzīmēti ar ceļazīmi Nr. 112 „Nelīdzens ceļš”. Diemžēl avārijas stāvoklī esošos segumos, nelabvēlīgos laika apstākļos satiksmei bīstamas bedres veidojas regulāri, tādēļ šāda posma sākumā ir uzstādītas brīdinošas ceļa zīmes, kas autobraucējiem jāņem vērā un jāizvēlas drošs braukšanas ātrums. Satiksmei bīstamās bedres pēc to atklāšanas regulāri tiek aizpildītas.
Ja Jūs uzskatāt, ka Jums radušies zaudējumi ceļu pārvaldītāja rīcības dēļ, Jums jāiesniedz prasība tiesā civilprocesā noteiktajā kārtībā.

Cik zinu, tad rinda uz tiesu ir jāgaida ~3.gadi.!!! !!!!!!!!
Ceļa posmā Glāžšķūnis -> Tīnūži brīdinošās zīmes NEBIJA!!!!
Atbilde: 12.02.2007 16:21:28
Veicām atkārtotu šī autoceļa pārbaudi un konstatējām, ka visi autoceļa P80 Tīnūži – Koknese posmi, kur veidojas satiksmei bīstamas bedres, ir apzīmēti ar ceļazīmi Nr. 112 ‘’Nelīdzens ceļš’’, arī ceļa posms Glāžšķūnis - Tīnūži.

Ja ir, tad kurā datumā, tā tika uzstādīta?????
Paldies, jau iepriekš!
Atbilde: 22.02.2007 13:04:00
Avārijas stāvoklī esošie ceļa posmi autoceļā P80 Tīnūži – Koknese apzīmēti ar ceļa zīmēm Nr.112 „Nelīdzens ceļš” 2006. gada augustā un septembrī.
Barbara [14.02.2007 13:38:05]
Labdien!
Esmu dzirdējusi, ka 2008. gadā plānojama A2 šosejas rekonstrukcija posmā Garkalne - Vangaži (varbūt vēl tālāk). Mūs uztrauc tas, ka ģimenes māja atrodas Vidzemes šosejas 29. km, starp ceļiem Rīga-Sigulda un Sigulda-Rīga, jo ir dzirdēts, ka tās mājas jaunajam ceļam traucēs, un būs jāizvācas (bija ieradušies kaut kādi vīrieši ar šādu informāciju). Tātad jautājums varētu būt tāds - par cik m to šoseju paplašinās un cik m no ceļa drīkst atrasties māja? Vai varbūt to visu var kaut kur noskaidrot? Kur? 2008. gads nav aiz kalniem vairs!
Paldies jau iepriekš!
Atbilde: Jautājums gaida atbildi...
Linda [14.02.2007 13:24:09]
Labdien! Sakiet lūdzu, vai pie jums būtu iespējams uzzināt, kas nepieciešams, lai piedalītos valsts konkursos par ceļu būvi? Kādas ir minimālās prasības, licences? Varbūt varat ieteikt, kur citur šo informāciju iegūt? Paldies!
Atbilde: 15.02.2007 16:14:28
Šādu informācija atrodama mūsu mājaslapā, sadaļā "Autoceļu nozares padome".
Pēteris [09.02.2007 9:30:19]
Labdien.
Par tām trūkstošajām zīmēm...
Nav uzstādīta ceļa zīme "Apdzīvotas vietas sākums":
Aizkrauklē, iebraucot pa Samēnu ielu;
Skrīveros, iebraucot pa Tilta ielu;
Ogrē, iebraucot pa Gaismas prospektu (šeit saskaņā ar pilsētas robežas plānojumu ir jābūt pat 3 zīmēm: divām - apdzīvotas vietas sākums un vienai - apdzīvotas vietas beigas).
Droši, ka daudzi varētu šo sarakstu papildināt vēl un vēl...
Atbilde: 13.02.2007 16:31:03
Norādīto ceļa zīmju uzstādīšana ir attiecīgo pašvaldību kompetencē. Va/s „Latvijas Valsts ceļi” Centra reģiona darbinieki ir nosūtījuši pašvaldībām priekšrakstus par šo ceļazīmju uzstādīšanu.
Linda [08.02.2007 10:55:54]
Kur var iepazīties ar noteikumiem, lai A2 ceļa malā izveidotu nobrauktuvi komercdarbības veikšanai, līdzīgi kā Berģu kalnā "arbūzu tirgotāji"?
Atbilde: 08.02.2007 11:32:38
Lai gūtu atbildi uz šo jautājumu, Jums vajadzētu sazināties ar LVC Ceļu tīkla daļu pa tālruni .
NORMUNDS [08.02.2007 9:32:30]
Cik platam jābūt servitūta ceļam un kas to nosaka privātajā mežā?
Atbilde: 12.02.2007 16:53:46
Pamatlikums par servitūtiem ir Civillikums (1130. - 1161. pants).
LR Civillikuma 1158 pantā teikts:
Ja nodibinot ceļa servitūtu nekas nav teikts par ceļa platumu, tad kājceļam jābūt vienu metru, bet lopu ceļam vai braucamam ceļam vismaz četri ar pusi metrus platam.
Meičuks [08.02.2007 5:45:23]
Kad tiks sakārtots asfalta segums autoceļam A2 Rīga-Pleskava, posmā Smiltene - Veclaicene?
Atbilde: 13.02.2007 16:42:56
Tuvākajos gados šajā ceļa posmā nav paredzēts veikt nekādus remontdarbus, jo, salīdzinot ar šo ceļa posmu, uz valsts galvenajiem ceļiem ir daudz vietu, turklāt ar lielu satiksmes intensitāti, kas ir vēl sliktākā stāvoklī.
Leontīns [08.02.2007 0:54:58]
Z/S "Kapteiņi", Līvānu novadā, ar smago tehniku, izvedot mēslus no fermas, sabojā servitūta ceļu, pa kuru tūristu autobusi vairs netiek līdz apskates objektam. Labas kvalitātes bijušais grants seguma ceļš no mēsliem, kuri izgāzušies uz braucamās daļas, ir pārvērtuši to par neizbraucamu pat vieglajam autotransportam, nerunājot nemaz par autobusu. Kas kontrolē, uzrauga un atbild par servitūta ceļa kvalitāti un kāda atbildība ir jānes tā bojātājam?
Atbilde: 12.02.2007 17:07:47
Gadījumā, ja ceļš atrodas īpašnieka zemē un tiek izmantots piekļūšanai citiem īpašumiem, tad šim ceļam jābūt ierakstītam zemesgrāmatā, kā šī īpašuma apgrūtinājumam (tas ir, īpašumā iedibināts ceļa servitūts). Šo ceļu var izmantot tikai tie, kuru labā tas nodibināts. Šiem ceļa lietotājiem jārūpējas arī par šo ceļu (ielu) uzturēšanu. Ja īpašumam apgrūtinājums nav uzlikts, tad braukšana pa īpašumu ir patvarīga.
Servitūta ceļu izbūvē un apsaimnieko tie, kuriem par labu ir noteikts šis servitūts (tiem, kuri šo ceļu izmanto). Ceļa servitūts tiek nodibināts, noslēdzot līgumu starp īpašniekiem, kurā tiek atrunāti visi ar servitūta ceļa izmantošanu saistītie jautājumi.
Ja ceļa servitūta tiesība ir ierakstīta Zemesgrāmatā, tad personai, kuras nekustamais īpašums ir apgrūtināts, nav tiesību aizliegt pārvietoties pa šo ceļu zemes gabalu īpašniekiem, kuriem par labu ir nodibināts servitūta ceļš.
Servitūta ceļa lietošanas noteikumi skatāmi Civillikumā.
Tā kā pamatlikums par servitūtiem ir Civillikums (1130. - 1161. pants), tad visus strīdus, ko nevar atrisināt savstarpējas vienošanās ceļā, jārisina Civillikumā noteiktajā kārtībā.
Tā kā šis ir juridiskas dabas jautājums, tad, atbildi uz šo jautājumu var saņemt juridiskajos birojos (juridiskajās konsultācijās).
[1-10]  [11-20]  [21-30]  [31-40]  [41-50]  [51-60]  [61-70]  [71-80]  [81-90]  [91-100]  [101-110]  [111-120]  [121-130]  [131-140]  [141-150]  [151-160]  [161-170]  [171-180]  [181-190]  [191-200]  [201-210]  [211-220]  [221-230]  [231-237]  

 Atpakaļ pie jautājumu grupām
  Jūsu jautājums:
  
Ievadot informāciju laukā “Jautājuma teksts”, Jūs uzņematies pilnu atbildību par tās saturu.
Ja Jūsu uzdotajā jautājumā būs personu cieņu aizskarošs teksts, VAS "Latvijas Valsts ceļi" patur tiesības neatbildēt uz to.
Ja vēlaties nosūtīt vēstuli, pielikumā pievienojot papildu dokumentus vai informāciju elektroniskā veidā, lūdzam Jūs sūtīt to uz adresi:

Latvijas Valsts ceļi © 2004