Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
  Autoceļu nozares padome
  Latvijas autoceļu tīkls
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Projekti
  Valsts un privātās partnerības projekti
  Iepirkumi
  Veidlapas būvdarbu izpildītājiem
  Ceļu satiksmes organizācija
Melnie punkti
Ceļu satiksmes negadījumi
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Nemēslo ceļmalā!
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 Satiksmes informācijas centra diennakts informatīvais
Satiksmes ierobežojumi būvdarbu laika no 2008. gada 16. decembra līdz 23. decembrim
2008. - 2010. gada būvdarbu iepirkumu plāns
VPP projekta E77/A2 posma Rīgas apvedceļš - Sēnīte iepirkuma dokumentācija

 Ceļu satiksmes organizācija

Programmas "Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi" ietvaros 2006. gadā veikti šādi pasākumi:
1. Ceļu aprīkošana ar metāla barjerām uz valsts galvenajiem autoceļiem posmos gar ūdens tilpnēm. Kopumā tas ir veikts 7150 m garumā, un šo darbu izmaksas ir bijušas 402,2 tūkstoši latu.
2. Ceļa zīmju atjaunošana uz valsts 1. šķiras autoceļiem. Pavisam atjaunotas 2597 zīmes, un šo darbu izmaksas ir bijušas 219,8 tūkstoši latu.
3. Virziena rādītāju un informācijas plakātu atjaunošana uz valsts galvenajiem autoceļiem A2Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža (Veclaicene) , A3 Inčukalns - Valmiera - Igaunijas robeža (Valka) un A11 Liepāja - Lietuvas robeža (Rucava). Šo darbu izmaksas bija 397,9 tūkstoši latu.

Lai palielinātu satiksmes drošību uz valsts ceļiem, pēdējos gados LVC ir mainījusi taktiku un piešķirtā finansējuma robežās tiecas īstenot pēc iespējas vienkāršākus un lētākus risinājumus, paredzot satiksmes drošības uzlabošanu ne tikai ar lieliem un kapitāliem autoceļu rekonstrukcijas darbiem, bet realizējot arī pasākumus, kuri ir tieši vērsti uz mazaizsargāto satiksmes dalībnieku drošības paaugstināšanu. Aizvien lielāka uzmanība tiek pievērsta mazaizsargāto satiksmes dalībnieku drošībai ārpus apdzīvotām vietām.

Pildot Ceļu satiksmes drošības padomes 2004. gada 16. jūnija sēdes lēmumu, uz valsts autoceļiem likvidētas visas neregulējamās gājēju pārejas ārpus apdzīvotām vietām, lielāku uzmanību veltot drošu regulējamu gājēju pāreju izveidošanai.
Valsts autoceļu tīklā 2006. gadā veikti sekojoši darbi:
 • Izveidotas regulējamas gājēju pārejas un uzstādīti gājēju luksofori ar izsaukuma pogu (darbu kompleksā bez luksofora ietilpst gājēju ietves, gājēju nožogojuma un apgaismojuma izbūve):
  1. Uz autoceļa A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene), apgaismojuma ierīkošana pie regulējamās gājēju pārejas Garkalnē;
  2. Uz autoceļa A2 Rīga–Sigulda–Igaunijas robeža (Veclaicene), apgaismotas regulējamas gājēju pārejas izveidošana Vangažos;
  3. Uz autoceļa A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Paternieki), regulējamas gājēju pārejas izveidošana pie Aizkraukles dzelzceļa stacijas;
  4. Uz autoceļa A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene), apgaismotas regulējamas gājēju pārejas izveidošana pie Dalbes dzelzceļa stacijas;
  5. Uz autoceļa P133 Lidostas "Rīga" pievedceļš, regulējas gājēju pārejas un gājēju ietves būvniecība no autobusa pieturas līdz gājēju pārejai.

 • Apgaismotu ietvju izbūve
  Kopumā izbūvēti vairāk nekā 13 km gājēju un velosipēdistu celiņu. Kā lielākos objektus var minēt Grobiņā, Limbažos un Saldū realizētos pasākumus gājēju satiksmes uzlabošanai. Uzbūvētas gājēju ietves, ierīkots apgaismojums un papildus uzstādītas gājēju plūsmu norobežojošas barjeras.

 • 2006. gadā ir pabeigta arī vienas divlīmeņu gājēju pārejas būvniecība.

 • Jāatzīmē, ka paralēli iepriekšminētajām LVC aktivitātēm saistībā ar mazaizsargātajiem satiksmes dalībniekiem ir likvidēti arī "Melnie punkti".
  2006. gadā ir veikta divu rotācijas apļu būvniecība:
  1. Uz autoceļa A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža (Paternieki) 17. km, apgaismota lokveida krustojuma būvniecība divlīmeņu mezgla Rīgas HES virziena zarā;
  2. Autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) un autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene apgaismota lokveida krustojuma būvniecība.

  Gājēju drošības paaugstināšanas nolūkā 2007. gadā plānots:
 • Izbūvēt apgaismotus gājēju un velosipēdistu celiņus vairāk kā 23 km garumā, tajā skaitā gar tranzīta ielām Madonas, Ogres un Jelgavas pilsētās un satiksmes drošības uzlabošanu no Piņķu ciemata līdz Siemens ledus hallei.
 • Paredzēta arī apgaismojuma rekonstrukcija Mērsragā. Kopējais apgaismotā posma garums būs 3,1 km.
 • Pirms Jaunolaines plānots izbūvēt divlīmeņu gājēju pāreju.
 • Paredzēts izbūvēt arī sešus ar luksoforiem regulējamus krustojumus, tajā skaitā četrus Rīgas apvedceļa posmā starp Vidzemes un Daugavpils šosejām un divus luksoforus uz autoceļa A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene). Bīstamākie krustojumi autoceļā A8 Rīga–Jelgava–Lietuvas robeža (Meitene) ir Jaunolainē ar Baznīcas ielu un pagrieziens uz Olaines pilsētu. Jaunolaines centrā paredzēts atjaunot apgaismojumu, izbūvēt ietves, labiekārtot autobusu pieturas un izveidot ar luksoforiem regulējamu krustojumu autotransportam un gājējiem. Abos krustojumos ir paredzēts satiksmei drošas apgriešanās vietas organizēšana braukšanai pretējā virzienā.Latvijas Valsts ceļi © 2004