Latviešu - angļu    Angļu - Latviešu    Definīcijas    Par vārdnīcu

ANGĻU - LATVIEŠU VĀRDNĪCA
Ievadiet meklējamo vārdu vai frāzi Angļu valodā.


Autortiesības © 1999 Latvijas Republikas Satiksmes Ministrija