Latviešu - angļu    Angļu - Latviešu    Definīcijas    Par vārdnīcu
Par vārdnīcu   Vārdnīca internetā   Elektroniska vārdnīca   Vārdnīca izdevumā   Kā nopirkt

PAR VĀRDNĪCU

    Angļu - latviešu autoceļu terminu tehniskā vārdnīca ir sastādīta, pamatojoties uz Pasaules Ceļu Asociācijas (PIARC) 1997. gadā izdoto Technicaldictionary of road terms (7th edition) English - French. Tajā iekļauti apmēram 1200 nozarē plašāk lietotie un nepieciešamākie termini angļu – latviešu valodās, kuri ir papildināti ar definīcijām un attēliem. Vārdnīca paredzēta lietošanai plašam nozares speciālistu lokam – valsts pasūtītājam, uzņēmējiem, kā arī augstskolas mācību spēkiem un studentiem.
    Vārdnīcas sagatavošanas pamatojums: Autoceļu standartizācijas tehniskās komitejas (ASTK) darba līgums ar Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) transportbūvju katedras mācību spēku grupu J.Naudžuna vadībā.
    Vārdnīca saskaņota LZA Terminoloģijas komisijā.
    Vārdnīca pieejama:
Autortiesības © 1999 Latvijas Republikas Satiksmes ministrija