Latviešu - angļu    Angļu - Latviešu    Definīcijas    Par vārdnīcu

TERMINU DEFINĪCIJAS
Ievadiet meklējamo vārdu vai frāzi Latviešu valodā.


Autortiesības © 1999 Latvijas Republikas Satiksmes Ministrija