Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Par Latvijas Valsts ceļiem
Latvijas Valsts ceļu struktūra
Sadarbības partneri
Latvijas Valsts ceļu pakalpojumi
Vēsture
Kontakti
Latvijas ceļu muzejs
  Latvijas autoceļi
  Iepirkumi
  Projekti
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Noderīgi - pa ceļam
  Jautājumi un atbildes
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 


Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Braukšanas apstākļi
Autoceļu Avīze 2007 Nr. 1
2007. - 2009. gada būvdarbu iepirkumu plāns

 Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” kontakti

Va/s "Latvijas Valsts ceļi"
Adrese: , Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
E-mail:

Par ārkārtas situācijām ziņojiet Satiksmes informācijas centram pa tālruni (visu diennakti).
Adrese: , Ogre, LV-5001

Satiksmes organizācijas pārvalde
Adrese: , Rīga, LV-1050

Par jautājumiem, kas saistīti ar lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem pa valsts autoceļiem,
zvanīt pa tālruni , e-pasts
Adrese: , Rīga, 101. kab.
Pieņemšanas laiki:
Pirmdien - Piektdien 9.00 - 11.00; 13.30 - 15.30

Par jautājumiem, kas saistīti ar satiksmes organizāciju, zvanīt pa tālruni
Adrese: , Rīga, 102. kab.
Pieņemšanas laiki:
Otrdien 15.00 - 17.00
Piektdien 9.00 - 11.00

Ceļu uzturēšanas pārvalde
Adrese: , Rīga, LV-1050

Ceļu laboratorija
Adrese: , Rīga, LV-1073

Vārds, uzvārds Ieņemamais amats Tālrunis
Vadība    
Tālis Straume Valdes priekšēdētājs
Olafs Kronlaks Valdes loceklis, Valdes priekšsēdētāja 1. vietnieks, Administratīvās pārvaldes direktors
Aldis Lācis Valdes loceklis, Valdes priekšsēdētāja vietnieks, Ceļu uzturēšanas pārvaldes direktors
Ilga Ādolfīne Kuņicina Valdes locekle
Andris Veiss Padomnieks
Guna Skangale Tehnoloģisko pētījumu projektu vadītāja
Grāmatvedība    
Ilona Dzepuka Galvenā grāmatvede
Līga Blūma Vecākā grāmatvede
Rudīte Dirina Vecākā grāmatvede
Dzintra Bokuma Vecākā grāmatvede  
Kristīne Plētiena  Vecākā grāmatvede  
Gunta Liepiņa Vecākā grāmatvede
Sarmīte Bardinska Grāmatvede
Iveta Štreite Grāmatvede
Linda Tillere Grāmatvede
Juridiskā daļa    
Ivonna Straudovska Daļas vadītāja
Andra Granīta Juriste
Edmunds Kancēvičs Jurists
Anita Bojāre  Juriste
Iekšējā audita daļa    
Māra Kalpaka Daļas vadītāja
Arnolds Dimbiers Auditors
Mārīte Priecuma Auditore
Finanšu vadības daļa    
Vilnis Millers Daļas vadītājs
Ģirts Augstkalns Ekonomists
Gita Grīnvalde Ekonomiste
Žanna Pogoniševa Ekonomiste
Ineta Rogule Ekonomiste
Ārējo sakaru daļa    
Mārtiņš Dambergs Daļas vadītājs
Laura Linkeviča Ārējo sakaru koordinatore
Ilze Straume Ārējo sakaru koordinatore
Egīls Pūliņš Ārējo sakaru koordinators
Valsts un privātās partnerības projektu daļa    
Juris Tauriņš Daļas vadītājs
Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa    
Daiga Mežapuķe Daļas vadītāja
Ieva Niedra Projektu vadītāja
Ingrīda Ozoliņa Projektu vadītāja
Tamāra Lauze Projektu vadītāja
Voldemārs Šķēle Projektu vadītājs
Administratīvā pārvalde    
Kvalitātes vadības daļa    
Sabīne Plātere-Damberga Daļas vadītāja
Līga Miķelsone Kvalitātes vadības speciāliste
Lietvedības un biroja vadības daļa    
Santa Vaivode Daļas vadītāja
Jeļena Matvejeva Sekretāre
Marianna Blūma Bibliotekāre
Inese Muraša Arhīviste
Tatjana Kuzočkina Kurjere
Sandra Viziņa Kopēšanas mašīnu operatore
Personāla administrēšanas daļa    
Gunta Šonmane Daļas vadītāja
Olita Luke Personāla inspektore
Personāla attīstības daļa    
Irēna Kardela Daļas vadītāja
Ieva Meijere Mācību koordinētāja
Administratīvā daļa    
Ziedonis Rebinovs Daļas vadītājs
Alfrēds Repulis Mehānikas inženieris
Kristīne Livzeniece Saimniecības vadītāja
Sakaru un datortīklu daļa    
Vilis Plāters Daļas vadītājs
Māris Vilciņš Datortīklu administrators
Ivo Brīvulis Skaitļotāju komunikāciju analītiķis
Mārtiņš Podnieks Skaitļotāju datu bāzes analītiķis
Mārcis Pētersons Skaitļotāju lietošanas inženieris
Kaspars Kalnmeiers Skaitļotāju lietošanas inženieris 
Latvijas ceļu muzejs    
Hamilkārs Sviķis Ceļu muzeja vadītājs
Inese Hildebrante Ceļu muzeja datu bāzes analītiķe
Indra Dziedātāja Galvenā krājuma glabātāja
Tehniskā pārvalde    
Valdis Laukšteins Tehniskās pārvaldes direktors
Verners Akimovs Projektu vadītājs
Stratēģijas daļa    
Ināra Pavlovska Daļas vadītāja
Aivis Arnītis Ceļu būvinženieris
Māra Nauzere Ceļu būvinženiere
Dace Ševele Ekonomiste
Ceļu tīkla daļa    
Andris Arbergs Daļas vadītājs
Guntis Roze Ceļu būvinženieris
Andris Baumanis Ceļu būvinženieris
Guntis Grāveris Standartizācijas inženieris
Māris Sauka Ceļu būvinženieris
Tiltu daļa    
Māris Dūzelis Daļas vadītājs
Laila Ādamsone Skaitļotāju datu bāzes analītiķe
Jūlija Ivanova Tiltu būvinženiere
Ilmārs Jurka Tiltu būvinženieris
Reģionālo programmu daļa    
Maira Vesmane Daļas vadītāja
Imants Teibe Vadošais projektu vadītājs
Satiksmes organizācijas pārvalde    
Māris Zaļaiskalns Satiksmes organizācijas pārvaldes direktors
Satiksmes organizācijas plānošanas daļa    
Ainārs Morozs Daļas vadītājs
Jānis Kadiķis Ceļu būvinženieris
Aigars Puķītis Ceļu būvinženieris
Jānis Liepiņš Ceļu būvinženieris
Jānis Vasaraudzis Ceļu būvinženieris
Agnese Rozenberga Projektu asistente
Satiksmes organizācijas uzraudzības daļa    
Guntars Brālis Daļas vadītājs
Juris Runcis Satiksmes organizācijas inženieris
Kārlis Stapāns Ceļu būvinženieris
Jeļena Sokolova Satiksmes organizācijas inženiere
Ražošanas pārvalde    
Andris Lapsiņš Ražošanas pārvaldes direktors
Iepirkumu daļa    
Jānis Melnalksnis Daļas vadītājs
Līga Bračiņa Juriste
Andis Bērziņš Projektu vadītājs
Jolanta Inga Brasa Projektu vadītāja
Kristīne Derringa Projektu vadītāja
Laura Vilaua Projektu asistente
Līgumu daļa    
Gints Alberiņš Daļas vadītājs
Māris Alksnis Projektu vadītājs
Kristīne Malnača Projektu vadītāja
Sanita Valnere Projektu vadītāja
Uldis Birzleja Projektu vadītājs
Raivis Širmelis Projektu vadītājs
Vilnis Burgmanis Projektu vadītājs f:
Māra Smildziņa Projektu vadītāja
Gundars Kains Projektu vadītājs
Armands Zvaigzne Projektu vadītājs
Mārīte Straustiņa Projektu asistente
Jānis Šmits Projektu vadītāja asistents
Zemju daļa    
Dzintars Taurenis Daļas vadītājs
Edvīns Abiks Projektu vadītājs
Mārīte Meļķe Zemju ierīcības inženiere
Inta Studāne Zemju ierīcības inženiere
Agita Krūmiņa Projektu asistente
Ceļu laboratorija      
Vladimirs Akimovs Laboratorijas vadītājs  
Mikus Dzenis Laboratorijas vadītāja vietnieks  
Karīna Drozdova Kvalitātes inženiere 
Būvmateriālu testēšanas nodaļa    
Ilze Ozola Nodaļas vadītāja 
Viktors Tams Projektu vadītājs
Valentīna Ždanova  Ražošanas inženiere  
Silvija Amtmane Ražošanas inženiere
Ilze Rubene Ražošanas inženiere 
Maija Želve  Būvtehniķe 
Anita Riekstiņa  Ražošanas inženiere  
Marina Strazdiņa  Ražošanas tehniķe
Mārtiņš Roze  Laborants
Dainis Tūtāns Laborants
Mārtiņš Jansons Laborants
Kristaps Kaļinka Laborants
Natālija Greidāne Laborante
Vita Želve Laborante
Vineta Tilčika Būvtehniķe 
Valentīna Dzene Ražošanas inženiere  
Ivars Balodis Elektromehānisko iekārtu elektroinženieris 
Aivars Māris Lapše  Elektromehānisko iekārtu inženieris  
Ināra Stirna  Ražošanas tehniķe
Tehnoloģijas nodaļa    
Andris Ozols Nodaļas vadītājs 
Silvija Šmite  Ceļu būvinženiere  
Ervīns Puriņš  Projektu vadītājs
Andris Kaņeps Ražošanas inženieris 
Andris Bitmanis Ceļu būvinženieris 
Andrejs Šustko  Ražošanas inženieris 
Silva Šapkina  Ekonomiste
Inese Skrebele Ekonomiste
Mārtiņš Volners Ražošanas inženieris 
Ceļu datu nodaļa    
Jānis Barbars Nodaļas vadītājs 
Sergejs Akimovs Ražošanas inženieris 
Arnis Šonmanis  Projektu vadītājs 
Ēriks Malahovs Ražošanas inženieris 
Zane Zīverte Projektu asistente
Ceļu uzturēšanas pārvalde    
Uzturēšanas plānošanas daļa    
Vladislavs Nartišs Daļas vadītājs
Viktorija Freimane Ceļu būvinženiere
Juris Brakanskis Ceļu būvinženieris
Sanita Muižniece Ceļu būvinženiere  
Uzturēšanas kontroles daļa    
Jānis Kastanovskis Daļas vadītājs
Juris Vizulis Ceļu būvinženieris
Kaspars Geige Ceļu būvinženieris
Ivars Saidāns Ceļu būvinženieris
Aivars Gusārs Ceļu būvinženieris
Satiksmes informācijas centrs    
Boriss Jeļisejevs Centra vadītājs 
Edmunds Bērziņš Dispečers
Aigars Bērziņš Dispečers
Inese Fecere Dispečere
Nelda Neimane Projektu asistente
Centra reģions    
Valērijs Malahovs Reģiona direktors
Andrejs Bērziņš Reģiona direktora vietnieks
Andris Melngailis Reģiona direktora vietnieks
Zaiga Blankveina Projektu vadītāja
Māra Granīta Biroja administratore
Andrejs Zadeiks Ceļu būvinženieris
Edmunds Rullis Satiksmes organizācijas inženieris
Didzis Zvirbulis Tiltu būvinženieris
Silvija Vernera Būvtehniķe 
Andris Repulis Automobiļu mehāniķis
Centra reģiona Ogres nodaļa    
Regnārs Baumanis Nodaļas vadītājs
Juris Ružāns Ceļu būvinženieris
Centra reģiona Aizkraukles nodaļa    
Ludvigs Šteinbergs Nodaļas vadītājs
Biruta Ivanāne Ceļu būvinženiere
Jānis Sprukts Ceļu būvinženieris
Centra reģiona Bauskas nodaļa    
Sīri Vildere Nodaļas vadītāja
Vilnis Mezeriņš Ceļu būvinženieris
Kristaps Arājs Būvtehniķis
Centra reģiona Jelgavas nodaļa    
Izolda Liepa Nodaļas vadītāja
Vilnis Zadovskis Satiksmes organizācijas inženieris
Vidvuds Vlasenko Ceļu būvinženieris
Centra reģiona Rīgas nodaļa    
Edgars Brass Nodaļas vadītājs
Ēriks Geižins Satiksmes organizācijas inženieris
Inese Spriņģe Ceļu būvinženiere
Irēna Roze Ceļu būvinženiere
Andrejs Piesis Ceļu būvinženieris
Ģirts Rijkuris Ceļu būvinženieris
Artūrs Zirnis Ceļu būvinženieris
Kurzemes reģions    
Māris Kramēns Reģiona direktors
Kaspars Ķēniņš Reģiona direktora vietnieks
Aigars Geide Ceļu būvinženieris
Arnis Losāns Ceļu būvinženieris
Sarmīte Pūcīte Ceļu būvinženiere
Eva Riekstiņa Ceļu būvinženiere
Kurzemes reģiona Kuldīgas nodaļa    
Arvis Taube Nodaļas vadītājs
Māris Taurīte Būvtehniķis
Gvido Taurīte Būvtehniķis
Kurzemes reģiona Dobeles nodaļa    
Edīte Bobrovska Nodaļas vadītāja
Arnis Paegle Ceļu būvinženieris
Ojārs Rikuns Ceļu būvinženieris
Kurzemes reģiona Liepājas nodaļa    
Baiba Kampmane Nodaļas vadītājs
Kaspars Butkus Ceļu būvinženieris
Raitis Brēdiķis Ceļu būvinženieris
Anrijs Balčus Satiksmes organizācijas inženieris
Kurzemes reģiona Saldus nodaļa    
Elza Jaunzeme Nodaļas vadītāja
Dace Kruskopa Ceļu būvinženiere
Dzintars Milts Ceļu būvinženieris
Kurzemes reģiona Talsu nodaļa    
Ināra Lāce Nodaļas vadītāja
Vilnis Priekulis Ceļu būvinženieris
Guntis Sapiegs Ceļu būvinženieris
Guntis Meikulis Ceļu būvinženieris
Kurzemes reģiona Tukuma nodaļa    
Harijs Lācars Nodaļas vadītājs
Roberts Lagzdiņš Ceļu būvinženieris
Monika Bērzs-Bērziņa Ceļu būvinženiere
Inese Rutkovska Ceļu būvinženiere
Kurzemes reģiona Ventspils nodaļa    
Andis Geige Nodaļas vadītājs
Aigars Gailums Satiksmes organizācijas inženieris
Jānis Apinis Ceļu būvinženieris
Latgales reģions    
Jānis Čudarāns Reģiona direktors
Valdis Pastars Reģiona direktora vietnieks
Dmitrijs Luckovs Ceļu būvinženieris
Anatolijs Jamščiks Ceļu būvinženieris
Larisa Rukmane Ceļu būvinženiere
Andrejs Širins Automobiļu mehāniķis
Juris Začests Satiksmes organizācijas inženieris
Pēteris Breidaks Tiltu būvinženieris
Juris Kondrovs Ceļu būvinženieris
Sanita Vasiļjeva Biroja administratore
Latgales reģiona Rēzeknes nodaļa    
Voldemārs Stirāns Nodaļas vadītājs
Arvīds Runčs Ceļu būvinženieris
Jānis Rukmanis Ceļu būvinženieris
Iveta Jurāne Ceļu būvinženiere
Latgales reģiona Balvu nodaļa    
Līga Vancāne Nodaļas vadītāja
Uldis Matisāns Ceļu būvinženieris
Guntis Tabors Ceļu būvinženieris
Latgales reģiona Daugavpils nodaļa    
Gunārs Hmeļņickis Nodaļas vadītājs
Jurijs Koroļs Ceļu būvinženieris
Nataļja Juhņeviča Ceļu būvinženiere
Jānis Jankovskis Ceļu būvinženieris
Latgales reģiona Jēkabpils nodaļa    
Andris Rūrāns Nodaļas vadītājs
Jānis Zamuška Ceļu būvinženieris
Eduards Grandāns Ceļu būvinženieris
Latgales reģiona Krāslavas nodaļa    
Pēteris Strautiņš Nodaļas vadītājs
Aleksandrs Sadovņikovs Ceļu būvinženieris
Uldis Ornicāns Būvtehniķis
Latgales reģiona Ludzas nodaļa    
Imants Kalvītis Nodaļas vadītājs
Ēriks Uzuleņš Ceļu būvinženieris
Latgales reģiona Preiļu nodaļa    
Raitis Griķis Nodaļas vadītājs
Gunārs Jakovels Ceļu būvinženieris
Aldis Upenieks Ceļu būvinženieris
Vidzemes reģions    
Guntis Apinis Reģiona direktors
Alvis Blaus Reģiona direktora vietnieks
Gunta Ķikse Projektu vadītāja
Tālavs Megnis Ceļu būvinženieris
Kārlis Mincis Automobiļu mehāniķis
Egons Praznicāns Satiksmes organizācijas inženieris
Vidzemes reģiona Valmieras nodaļa    
Imants Krīgers Nodaļas vadītājs
Dzidra Brēdenfelde Ceļu būvinženiere
Sarmīte Pērkone Ceļu būvinženiere
Vidzemes reģiona Alūksnes nodaļa    
Māris Salmiņš Nodaļas vadītājs
Juris Priednieks Ceļu būvinženieris
Viktors Melecis Ceļu būvinženieris
Vidzemes reģiona Cēsu nodaļa    
Andris Kazāks Nodaļas vadītājs
Evija Čencova Būvtehniķe
Lilita Rāviņa Ceļu būvinženiere
Maruta Pāsa Ceļu būvinženiere
Vidzemes reģiona Gulbenes nodaļa    
Laimonis Aumeisters Nodaļas vadītājs
Jānis Meņģo Ceļu būvinženieris
Vēsma Silva Miķelsone Ceļu būvinženiere
Vidzemes reģiona Limbažu nodaļa    
Māris Tams Nodaļas vadītājs
Viesturs Štrāls Ceļu būvinženieris
Valdis Paeglis Ceļu būvinženieris
Vidzemes reģiona Madonas nodaļa    
Marija Drunka Nodaļas vadītāja
Ilona Gottere Ceļu būvinženiere
Ainārs Graudiņš Ceļu būvinženieris
Ingus Šīris Ceļu būvinženieris
Vidzemes reģiona Valkas nodaļa    
Juris Jansons Nodaļas vadītājs
Dzintra Rozīte Ceļu būvinženiere
Māris Mačulis Ceļu būvinženierisLatvijas Valsts ceļi © 2004