Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Latvijas autoceļi
  Iepirkumi
  Projekti
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
Normatīvie dokumenti
Statistika
  Autoceļu Avīze
  Noderīgi - pa ceļam
  Jautājumi un atbildes
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 


Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Braukšanas apstākļi
Autoceļu Avīze 2007 Nr. 1
2007. - 2009. gada būvdarbu iepirkumu plāns

 Statistika
 Valsts autoceļu tīkla stāvoklis 2006. gada sākumā
Ziņojumā dots vispārējs pārskats par valsts autoceļu tīkla stāvokli 2006. gada sākumā un atlikto (savlaicīgi neveikto nodiluma atjaunošanas) darbu apjomu. Kopējais atlikto darbu apjoms jau sasniedzis 3,5 miljardus Ls, t. sk. asfaltēto segu atjaunošanas darbu deficīts ir 1,973 miljardi Ls un ir pamats uzskatīt, ka turpmākajos gados tas pieaugs, palielinot autobraucēju zaudējumus un kavējot valsts attīstību.
 Valsts autoceļu tīkla stāvoklis 2005. gada sākumā
Ziņojumā dots vispārējs pārskats par valsts autoceļu tīkla stāvokli 2005. gada sākumā un atlikto (savlaicīgi neveikto nodiluma atjaunošanas) darbu apjomu. Kopējais atlikto darbu apjoms jau sasniedzis 1,932 miljardus Ls, t. sk. asfaltēto segu atjaunošanas darbu deficīts ir 1,204 miljardi Ls un, neko nemainot, ir pamats uzskatīt, ka turpmākajos gados tas pieaugs, palielinot autobraucēju zaudējumus un kavējot valsts attīstību. Arvien vairāk jārisina normālas braukšanas iespējas nodrošināšana vispār un jāatliek ne tikai citu, drošai satiksmei svarīgu darbu izpilde, kā brauktuves marķēšana, informācijas zīmju atjaunošana, sānu redzamības nodrošināšana, bet jāierobežo pat tādi pasākumi, kā ceļu kopšana.
 Valsts autoceļu tīkla stāvoklis 2003. gadā
Ziņojumā dots vispārējs pārskats par valsts autoceļu tīkla stāvokli 2004. gada sākumā un atlikto (savlaicīgi neveikto nodiluma atjaunošanas) darbu apjomu.
 Informācija par Latvijas Autoceļu direkcijas 2002. gadā paveikto un iecerēm 2003. gadā
2002. gadā uzlabojās autoceļu finansēšana, jo degvielas akcīzes nodokļa atskaitījumi Valsts autoceļu fondā tika palielināti uz 60 procentiem (2001. gadā tie bija 50 procenti un stipri atpalika nodokļa faktiskā iekasēšana), kā arī līdzekļu pieaugumu deva grozījumi likumā “Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu”.
 Valsts autoceļu tīkla stāvoklis 2002. gadā
Ziņojumā dots vispārējs pārskats par valsts autoceļu tīkla stāvokli 2002. gada sākumā un atlikto (savlaicīgi neveikto nodiluma atjaunošanas) darbu apjomu.
 Tiltu tehniskais stāvoklis valsts autoceļu tīklā 2002. gadā
Pašreizējais tiltu tehniskais stāvoklis tuvākajos gados var būtiski traucēt satiksmi, īpaši kravu pārvadājumus. Viens no galvenajiem Latvijas Autoceļu direkcijas pienākumiem ir nodrošināt satiksmes drošību.
 Autoceļu un tiltu periodiskā uzturēšana un rekonstrukcija 2001. gadā
2001. gadā periodiskās uzturēšanas un rekonstrukcijas programmās veikti būvdarbi par 11,96 miljoniem latu. Lauku autoceļu sakārtošanas programmā ieguldīti 1,58 miljoni latu. 0,29 miljoni latu bija Valsts autoceļu fonda izdevumi Satiksmes ministrijas līdzdalībai pašvaldību programmu finansēšanā.
 Autoceļu ikdienas uzturēšana 2001. gadā
Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi veikti par 1,46 miljoniem latu lielākā apjomā nekā 2000. gadā. Izpildītais valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu apjoms par 1,03 miljoniem latu pārsniedz 2001. gadam plānoto apjomu.
 Lauku autoceļu sakārtošanas un attīstības programma 2001. gadā
2001. gadā Lauku autoceļu sakārtošanas un attīstības programmas īstenošana aprobežojās tikai ar iepriekšējā gadā iesākto objektu pabeigšanu un programmas turpināšanai ņemtā kredīta, kā arī tā procentu atmaksu.
 VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2005. gada pārskats
 VAS “Latvijas Valsts ceļi” 2004. gada pārskats
 Latvijas Autoceļu direkcijas Gadagrāmata 2003
 Latvijas Autoceļu direkcijas 2002. gada statistikas datu krājums
 Latvijas Autoceļu direkcijas 2001. gada statistikas datu krājums
Latvijas Valsts ceļi © 2004