Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Latvijas autoceļi
  Iepirkumi
  Projekti
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
Normatīvie dokumenti
Statistika
  Autoceļu Avīze
  Noderīgi - pa ceļam
  Jautājumi un atbildes
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 


Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Braukšanas apstākļi
Autoceļu Avīze 2007 Nr. 1
2007. - 2009. gada būvdarbu iepirkumu plāns

 Normatīvie dokumenti
 Likums PAR AUTOCEĻIEM
Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2006. gada 8. novembrim.
 Ceļu satiksmes likums
Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2006. gada 29. decembrim.
 Būvnoteikumi darbiem autoceļu tīklā
Ministru kabineta 2001. gada 23. oktobra Noteikumi Nr. 446
 Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās
Ministru kabineta 2004. gada 28. decembra noteikumi Nr. 1069
 Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli
Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 871
 Noteikumi par autoceļu valsts aizsardzību un kārtību, kādā ieviešami transportlīdzekļu satiksmes aizliegumi un ierobežojumi
Ministru kabineta 1998. gada 15. decembra Noteikumi Nr. 456
 Kārtība, kādā gar autoceļiem izvietojami servisa objekti
Ministru kabineta 1999. gada 30. marta Noteikumi Nr. 126. Spēkā esošs no 01.07.1999 (Vēstnesis, 01.04.1999, Nr.104/105)
 Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana
Ministru kabineta 2005. gada 7. jūnija Noteikumi Nr. 402. Spēkā no 2005. gada 11. jūnija.
 Kārtība, kādā Valsts ceļu dienests pārrauga pašvaldību ceļu, uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) ceļu un māju ceļu būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu
Ministru kabineta 2006. gada 27. jūnija Noteikumi Nr. 524.
 Autoceļu valsts reģistrācijas un uzskaites kārtība
Ministru kabineta 2000. gada 3. oktobra Noteikumi Nr. 346
 Aizsargjoslu likums
Spēkā esošs no 1997. gada 5. februāra. Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2005. gada 12. jūlijam.
 Autoceļu aizsargjoslu noteikšanas metodika
Ministru kabineta 2001. gada 10. aprīļa Noteikumi Nr. 162
 Par transportlīdzekļu ikgadējo nodevu
Likums. Spēkā esošs no 01.01.2002. Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2005. gada 29. decembrim.
 Kārtība, kādā iekasē, maksā un administrē transportlīdzekļu ikgadējo nodevu un piemēro atbrīvojumus no nodevas maksāšanas un nodevas atlaides
Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra Noteikumi Nr. 75. (Vēstnesis 02.02.2007., nr. 20).
 Noteikumi par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem
Ministru kabineta 2001. gada 6. februāra Noteikumi Nr. 48. Spēkā esošs no 01.03.2001 (Vēstnesis, 09.02.2001, nr. 23)
 Kārtība, kādā veicama samaksa par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem pa valsts autoceļiem, un maksas apmērs
Ministru kabineta 2003. gada 10. jūnija Noteikumi nr. 295. (Vēstnesis 13.06.2003., nr. 89.)
Latvijas Valsts ceļi © 2004