Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Latvijas autoceļi
  Iepirkumi
  Projekti
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
2006. gads
Autoceļiem paredzētais finansējums
2005. gads
2004. gads
2003. gads
2002. gads
2001. gads
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Noderīgi - pa ceļam
  Jautājumi un atbildes
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 


Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Braukšanas apstākļi
Autoceļu Avīze 2007 Nr. 1
2007. - 2009. gada būvdarbu iepirkumu plāns

 Valsts autoceļu fonds 2001. gadā


Saņemtie līdzekļi Valsts autoceļu fondā 2001. gadā
Rādītāji Gada plāns, tūkst. Ls Saņemts 2001. gadā Saņemts 2000. gadā
tūkst. Ls % no gadā plānotā
Atlikums uz 01.01. - 885,04 - -
VACF ieņēmumu avoti        
1. Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 8 300,00 8 661,80 104,36 8 179,90
2. Akcīzes nodoklis 49 067,00 42 234,29 86,07 44 037,84
3. Pārējie ieņēmumi 50,00 110,20 220,41 22,65
4. Valsts pamatbudžeta dotācija - - - 316,77
Kopā 57 417,00 51 006,30 88,83 52 557,16
Kredīti un dāvinājumi        
1. PB kredīts 100,00 101,07 101,07 2 274,26
2. LR Finansu ministrijas aizdevums (PB kredītprojektam) - - - 1 635,24
3. Valsts kases aizdevums (īslaicīgs) - - - 1 300,00
4. PHARE dāvinājums 2 539,00 2 349,85 92,55 1 099,00
5. Valsts kases aizdevums PHARE līdzfinansēšanai 3 050,00 2 992,59 98,12 -
6. Valsts kases aizdevums lauku ceļiem 4 640,00 4 640,00 100,00 -
Kopā 10 329,00 10 083,50 97,62 6 308,50
Valsts pamatbudžeta dotācijas 2 440,00 2 440,00 100,00 750,00
Ārvalstu finansu palīdzība (ISPA) 2 320,00 771,52 33,26 -
Valsts pamatbudžeta asignējumi lauku autoceļu finansēšanai - - - 4 457,00
Saņemti līdzekļi kopā 72 506,00 65 186,36 89,90 64 072,66


Valsts autoceļu fonda izlietojums 2001. gadā
Izlietojuma veids Gada plāns, tūkst. Ls Izlietots 2001. gadā Izlietots 2000. gadā, tūkst. Ls
tūkst. Ls % no gadā plānotā
1. Iemaksa dzelzceļa infrastruktūras fondā no akcīzes nodokļa 3 900,00 3 763,33 96,50 4 650,37
2. Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem lauku apvidū no akcīzes nodokļa 5 888,00 5 157,20 87,59 6 520,27
3. Mērķdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) finansēšanai 13 780,00 11 132,73 80,79 11 524,10
3.1. no transportlīdzekļu ikgadējās nodevas 2 490,00 2 490,00 100,00 2 348,09
3.2. no akcīzes nodokļa 11 290,00 8 642,73 76,55 9 176,01
4. Lauku autoceļu finansēšana 3 573,00 3 201,84 89,61 5 819,67
5. Valsts autoceļu finansēšana 46 180,00 41 059,61 88,91 34 664,90
5.1. Valsts autoceļu uzturēšanas un attīstības finansēšana 33 315,00 30 648,13 91,99 28 700,62
5.2. Kredītu atmaksa 4 657,00 4 677,20 100,43 3 157,40
5.3. Satiksmes ministrijas rezerve 50,00 31,41 62,81 70,63
5.4. Starpvalstu sadarbības pasākumi autoceļu nozarē 13,00 13,15 101,15 29,98
5.5. VACF un valsts autoceļu tīkla pārvaldīšana 2 229,00 2 185,65 98,06 2 200,00
5.6. Pašvaldību programmu līdzfinansēšana 186,00 189,11 101,67 430,14
5.7. Dotācija Latvijas Ceļu muzejam Šlokenbekā 50,00 50,00 100,00 55,00
5.8. Sabiedrības informēšanai par autoceļu nozares jautājumiem 11,00 3,89 35,39 21,13
5.9. Iepriekšējā gadā nesamaksāto rēķinu apmaksa 3 233,00 3 261,08 100,87 -
5.10. Akcīzes nodokļa rezerve valsts autoceļiem 2 436,00 - - -
Kopā 73 321,00 64 314,70 87,72 63 179,31


Valsts autoceļu finansējums 2001. gadā
Šifrs/programmas nosaukums Gada plāns, tūkst. Ls Izlietots no gada sākuma
tūkst.Ls % no gadā plānotā
1. IKDIENAS UZTURĒŠANA 15 944,00 15 939,36 99,97
2. PERIODISKĀ UZTURĒŠANA 3 747,00 3 708,03 98,96
2.1. Autoceļi 2 447,00 2 304,90 94,19
2.1.1. Melno segumu virskārtu atjaunošana 2 121,00 1 899,69 89,57
2.1.1.2.1. Melno segumu virskārtu atjaunošana (pārejošie objekti no 2000. gada) 1 321,00 1 009,37 76,41
2.1.1.2.2. Melno segumu virskārtu atjaunošana 800,00 890,32 111,29
2.1.2. Grants segumi (pārejošie objekti no 2000. gada) 88,00 172,69 196,24
2.1.2. Grants segumi 238,00 232,53 97,70
2.2. Tilti 450,00 528,09 117,35
2.2.1. Tiltu periodiskā uzturēšana 450,00 528,09 117,35
2.3. Satiksmes drošība 850,00 875,04 102,95
2.3.1. Satiksmes drošības aprīkojuma atjaunošana 850,00 875,04 102,95
3. REKONSTRUKCIJA 11 780,00 9 276,35 78,75
3.1. Autoceļu posmu rekonstrukcija 9 049,00 6 635,74 73,33
3.1.5. A1 Rīga (Baltezers)- Igaunijas robeža (Ainaži), 12,8.-21,0. km un tilts pār Lilastes kanālu 3 632,00 2 595,41 71,46
3.1.10. Tilta pār Lorupi a/c A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža(Veclaicene) apbraucamais ceļš(pārejošais objekts no 2000. gada) 88,00 83,58 94,97
3.1.12. a/c A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle), 44,8.-65,2. km 3 892,00 3 642,03 93,58
3.1.13. a/c P133 Lidostas "Rīga" pievedceļš 1 058,00 - -
3.1.14. a/c A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle), 84,74.- 85,135. km 120,00 107,00 89,17
3.1.15. Tehniskā palīdzība 259,00 207,72 80,20
3.2. Tilti 1 021,00 889,87 87,16
3.2.5. Tilta pār Lielupi Slokā deformācijas šuves rekonstrukcija(pārejošais objekts no 2000. gada) 32,00 30,47 95,23
3.2.6. Tilta pār Dubnu Līvānos balsta izbūve (pārejošais objekts no 2000. gada) 34,00 34,30 100,87
3.2.7. Tilts pār Vidusupi, a/c A10 Rīga - Ventspils 126,8. km 104,00 103,09 99,12
3.2.8. Ceļa pārvads pār dzelzceļu , a/c A10 Rīga - Ventspils 64,8. km 196,00 190,21 97,05
3.2.9. Tilts pār Svētes upi a/c A10 Rīga - Ventspils 159,2. km 317,00 304,16 95,95
3.2.10. Tilts pār Iecavu a/c P99 Jelgava - Kalnciems 3,6. km 323,00 213,65 66,14
3.2.11. Tilts pār Rīvas upi Jūrkalnē 15,00 14,00 93,33
3.3. Satiksmes drošības uzlabošanas projekti 1 710,00 1 750,74 102,38
3.3.2. Satiksmes drošības uzlabošana Bauskā (Kalna un Zaļā iela pilsētas centrā) 1 710,00 1 750,74 102,38
4. PROJEKTĒŠANA UN PROJEKTU SAGATAVOŠANA 1 160,00 1 115,80 96,19
4.1.1. Autoceļu izpētes, studijas, izstrādes (pārejošs no 2000. gada) 38,00 30,59 80,50
4.1.2. Ceļu izpētes, studijas, izstrādes 152,00 50,28 33,08
4.2.1. Tiltu izpētes, studijas, izstrādes (pārejošs no 2000. gada) 20,00 - -
4.2.2. Tiltu izpētes, studijas, izstrādes 55,00 79,18 143,96
4.3.1. Autoceļu būvprojekti (pārejošs no 2000. gada) 546,00 527,99 96,70
4.3.2. Autoceļu būvprojekti 84,00 177,79 211,66
4.4. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvprojekti 30,00 30,10 100,34
4.5.1. Tiltu būvprojekti (pārejošs no 2000. gada) 178,00 205,93 115,69
4.5.2. Tiltu būvprojekti 37,00 0,04 0,10
4.6. Būvprojektu valsts ekspertīze 10,00 5,31 53,10
4.7. Zemju iegūšana 10,00 8,58 85,78
6. CITAS PROGRAMMAS 684,00 608,59 88,98
6.2. Pasūtītāja pārbaudes un tehnoloģiju kontrole 291,00 262,37 90,16
6.3. Standartizācija 120,00 66,83 55,69
6.4. Satiksmes uzskaites sistēmas attīstība 50,00 59,16 118,32
6.5. Pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšana 200,00 212,59 106,30
6.6. Līdzfinansēšana autoceļu pār HES būvēm ikdienas uzturēšanai 15,00 7,64 50,93
6.7. Līdzfinansēšana autoceļu pār HES būvēm periodiskai uzturēšanai 8,00 - -
Izdevumi kopā 33 315,00 30 648,13 91,99


Lauku autoceļu finansējums 2001. gadā
Šifrs Programmas, projekta nosaukums Gada Izpildīts no Izlietots no gada sākuma
plāns, gada sākuma,
tūkst. Ls tūkst. Ls tūkst. Ls % no gadā plānotā
5.1. Lauku autoceļu sakārtošanas programma 1 768,00 1 661,10 1 359,54 76,90
5.1.1.1. P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa, posmā Jūrkalne - Pāvilosta, 35,5. - 43,0. km 11,00 - 11,34 103,13
5.1.1.2 P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka, posmā Pūrciems - Kolka, 89,680. - 105,055. km 45,00 - 45,21 100,46
5.1.1.3 P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa, 43,0. - 50,3. km 327,00 223,06 205,06 62,71
5.1.2.3.A Tilts pār Zalvīti a/c P73 Vecumnieki - Nereta - Subate 42,8. km 86,00 152,14 85,60 99,53
5.1.3.1. P15 Ainaži - Matīši, posmā Mērnieki - Staicele, 12,5. - 25,5. km 306,00 371,40 290,12 94,81
5.1.3.2. P78 Pļaviņas - Ērgļi, posmā Mežezers - Odziena, 2,3. - 8,7. km 56,00 164,82 52,76 94,22
5.1.3.3. P78 Pļaviņas - Ērgļi, posmā Āķēni - Ērgļi, 28,8. - 32,2. km 15,00 5,82 6,46 43,03
5.1.3.4. V286 Mazaiskrogs - Anuļi - Kūdums - Daibe - Pīpeņi, 8,7. - 11,0. km 3,00 - 3,30 109,97
5.1.3.5. Tilts pār Vizlu a/c V411 Velēna-Vireši 27,7. km 238,00 205,27 202,81 85,22
5.1.4.2. P57 Malta - Sloboda, 20,0. - 36,5. km 406,00 516,27 374,75 92,30
5.1.4.3. Tilts pār Maltu a/c A12 Jēkabpils- Rēzekne - Ludza - Krievijas rob. 72,5. km 275,00 22,32 82,14 29,87
5.2. 1999. gadā izpildīto darbu samaksa 123,00 - 98,80 80,32
5.3. Lauku autoceļu finansēšanai ņemtā kredīta atmaksa 1 566,00 - 1 508,17 96,31
5.4. Lauku autoceļu projektēšana (no 2000. gada pārejošo darbu finansēšana) 98,00 153,47 100,92 102,98
5.5. Lauku autoceļu projektēšana 2001. g. 18,00 80,36 134,41 746,73
  Kopā 3 573,00 1 894,93 3 201,84 89,61


Pašvaldību autoceļu finansējums 2001. gadā
Rajona, pilsētas nosaukums Atlikums uz 2001. gada 1. janvāri, Saņemts Izlietots, Atlikums uz 2002. gada 1. janvāri,
Ls Ls Ls
     
  TLIN*, Ls AN**, Ls    
Aizkraukles rajons 69995,00 33139,00 198402,00 254763,00 46 773,00
Alūksnes rajons 74620,00 23523,00 158907,00 205563,00 51 487,00
Balvu rajons 55616,00 19663,00 169794,00 181252,00 63 821,00
Bauskas rajons 46928,00 30391,00 145152,00 194016,00 28 455,00
Bauskas pilsēta 1583,00 15265,00 34092,00 50940,00 -
Iecavas pagasts - 7574,00 26584,00 34158,00 -
Cēsu rajons 66284,00 63364,00 326590,00 425425,00 30 813,00
Daugavpils rajons 21495,00 22763,00 236209,00 269039,00 11 428,00
Dobeles rajons 61894,00 31338,00 182536,00 268887,00 6 881,00
Gulbenes rajons 52251,00 21710,00 137109,00 153700,00 57 370,00
Jelgavas rajons 35245,00 18562,00 143211,00 173906,00 23 112,00
Apvienība "Bērzes krasts" - 6412,00 54463,00 38008,00 22 867,00
Elejas pagasts 1102,00 1202,00 9807,00 10244,00 1 867,00
Lielplatones pagasts 1267,00 686,00 9807,00 7433,00 4 327,00
Ozolnieku pagasts 2120,00 3810,00 5711,00 9887,00 1 754,00
Jēkabpils rajons 30177,00 42345,00 305239,00 356064,00 21 697,00
Krāslavas rajons 86069,00 17986,00 232748,00 266877,00 69 926,00
Kuldīgas rajons 36676,00 32161,00 187263,00 239814,00 16 286,00
Liepājas rajons 38429,00 28949,00 188276,00 206499,00 49 155,00
Priekules pilsēta 1949,00 2289,00 8608,00 11494,00 1 352,00
Kalvenes pagasts 1192,00 479,00 6855,00 5558,00 2 968,00
Bunkas pagasts 253,00 157,00 4842,00 4339,00 913,00
Limbažu rajons 85025,00 21456,00 175256,00 194135,00 87 602,00
Limbažu pilsēta - 12009,00 29370,00 41379,00 -
Alojas pilsēta 3472,00 1769,00 11646,00 13732,00 3 155,00
Salacgrīvas pilsēta 6895,00 804,00 2300,00 2474,00 7 525,00
Ludzas rajons 85248,22 20571,00 235618,00 288001,44 53 435,78
Madonas rajons 73275,00 36339,00 289544,00 346074,00 53 084,00
Ogres rajons 97458,00 58849,00 245323,00 327721,00 73 909,00
Preiļu rajons 389,53 19217,00 221566,00 224309,02 16 863,51
Līvānu novads 5928,00 9157,00 41604,00 56689,00 -
Rēzeknes rajons 61678,00 17943,00 204815,00 220137,00 64 299,00
Rīgas rajons 113066,00 169546,00 375536,00 534729,00 123 419,00
Saldus rajons 79667,00 21196,00 136713,00 167815,00 69 761,00
Saldus pilsēta - 15969,00 47343,00 63312,00 -
Talsu rajons 92841,00 29550,00 156798,00 209745,00 69 444,00
Talsu pilsēta - 16515,00 48272,00 64787,00 -
Tukuma rajons 70985,00 24207,00 123885,00 177323,00 41 754,00
Tukuma pilsēta 225,00 23979,00 35058,00 59064,00 198,00
Kandavas novads 5431,00 7591,00 34346,00 40923,00 6 445,00
Valkas rajons 38628,22 31559,00 152155,00 193016,94 29 325,28
Valmieras rajons 97143,00 62194,00 224647,00 345398,00 38 586,00
Ventspils rajons 52180,00 12060,00 99918,00 118911,00 45 247,00
Rīgas pilsēta 2710,00 1068347,00 1456326,00 2526151,00 1 232,00
Daugavpils pilsēta - 95079,00 335252,00 392218,00 38 113,00
Liepājas pilsēta - 70534,00 297737,00 368271,00 -
Jelgavas pilsēta - 67427,00 269840,00 306590,00 30 677,00
Jūrmalas pilsēta - 63434,00 328207,00 354329,00 37 312,00
Ventspils pilsēta 1,00 52343,00 160056,00 194201,00 18 199,00
Rēzekne spilsēta 15836,00 36588,00 131396,00 168880,00 14 940,00
Kopā 1673226,97 2490000,00 8642732,00 11368181,40 1437777,57


* - Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva
** - Akcīzes nodoklis


Latvijas Valsts ceļi © 2004