Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Latvijas autoceļi
  Iepirkumi
  Projekti
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
2006. gads
Autoceļiem paredzētais finansējums
2005. gads
2004. gads
2003. gads
2002. gads
2001. gads
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Noderīgi - pa ceļam
  Jautājumi un atbildes
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 


Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Braukšanas apstākļi
Autoceļu Avīze 2007 Nr. 1
2007. - 2009. gada būvdarbu iepirkumu plāns

 Finansiālā darbība 2006. gadā


Valsts autoceļu finansējums 2006. gada janvārī - decembrī
Nr. PROGRAMMAS, OBJEKTI, DARBI 2006. gada plāns, tūkst. Ls Faktiski pārskaitīts no gada sākuma
tūkst. Ls % no gada sākuma
1. UZTURĒŠANAS IZDEVUMI 67642.00 67465.15 99.74
1.1. KREDĪTU PAMATSUMMAS ATMAKSA 26303.00 26109.06 99.26
1.2. KREDĪTU PROCENTU ATMAKSA 1684.00 1508.23 89.56
1.3. AUTOCEĻU TĪKLA PĀRVALDĪŠANA 4290.00 4290.00 100.00
1.4. IKDIENAS UZTURĒŠANA 35063.00 35231.86 100.48
1.4.1. Valsts autoceļu ikdienas uzturēšana 34671.00 34844.36 100.50
1.4.2. Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanai 380.00 380.39 100.10
1.4.3. Līdzfinansēšana autoceļu pār “Latvenergo” hidrotehniskajām būvēm ikdienas uzturēšanai 12.00 7.11 59.23
1.5. STANDARTIZĀCIJAS programma 77.00 93.19 121.03
1.6. VALSTS AUTOCEĻU SATIKSMES DROŠĪBAS AUDITS 20.00 20.00 100.00
1.7. DOTĀCIJA CEĻU MUZEJAM 75.00 75.00 100.00
1.8. ZEMJU REĢISTRĒŠANA 30.00 37.97 126.56
1.9. SABIEDRĪBAS INFORMĒŠANA PAR AUTOCEĻU NOZARES JAUTĀJUMIEM 100.00 99.83 99.83
2. IZDEVUMI KAPITĀLIEGULDĪJUMIEM 32047.00 32027.19 99.94
2.1. PERIODISKĀ UZTURĒŠANA UN REKONSTRUKCIJA 29161.00 29470.71 101.06
2.1.1. Autoceļi 17217.00 18521.12 107.57
2.1.1.1. Valsts galveno autoceļu sakārtošanas programma 4802.00 1965.26 40.93
2.1.1.2. 1. un 2. šķiras autoceļu asfaltēto segu periodiskā uzturēšana 1521.00 6960.59 457.63
2.1.1.3. Satiksmes nodrošināšanas pasākumi posmos ar sabrukušu melno segu 3512.00 3443.32 98.04
2.1.1.4. Grants segu periodiskā uzturēšana 1034.00 635.00 61.41
2.1.1.5. 2. šķiras ceļu sakārtošana novadu atbalstam 3530.00 3243.16 91.87
2.1.1.6. Ceļu sakārtošana saistībā ar dzelzceļu slēgšanu 500.00 163.97 32.79
2.1.1.7. Līdzfinansēšana pašvaldību ceļu un ielu periodiskai uzturēšanai, rekonstrukcijai un satiksmes drošības uzlabošanai 2258.00 2050.74 90.82
2.1.1.8. Satiksmes uzskaites sistēmas attīstība 60.00 59.07 98.45
2.1.2. Tilti 4172.00 3842.61 92.10
2.1.2.1. Tiltu periodiskā uzturēšana 1508.00 1182.20 78.40
2.1.2.2. Tiltu renovācija 2664.00 2660.41 99.87
2.1.3. Satiksmes organizācija un autoceļu aprīkojums 7772.00 7106.98 91.44
2.1.3.1. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu periodiskā uzturēšana 4882.00 4664.74 95.55
2.1.3.2. Satiksmes drošības paaugstināšanas projekti 2830.00 2372.60 83.84
2.1.3.3. Ceļu laika prognozēšanas sistēmas attīstība 60.00 69.64 116.06
2.2. PROJEKTĒŠANA UN PROJEKTU SAGATAVOŠANA 1771.00 1366.87 77.18
2.2.1. Autoceļu izpētes, studijas un izstrādes 541.00 446.06 82.45
2.2.2. Tiltu izpētes, studijas un izstrādes 153.00 141.18 92.28
2.2.3. Autoceļu būvprojekti 630.00 427.91 67.92
2.2.4. Tiltu būvprojekti 260.00 239.14 91.98
2.2.5. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvprojekti 100.00 101.95 101.95
2.2.6. Valsts - privātās partnerības projektu sagatavošana 87.00 10.62 12.21
2.3. PĀRĒJIE IZDEVUMI 1115.00 1189.61 106.69
2.3.1. Maksājumi par iepriekšējos gados izpildītiem darbiem 620.00 627.88 101.27
2.3.2. Projektu vadība un būvuzraudzība ERAF projektiem 405.00 495.86 122.43
2.3.3. Zemju iegāde 90.00 65.87 73.19
  KOPĀ 99689.00 99492.34 99.80


Transeiropas tīklu kopējās intereses projekti 2006. gada janvārī - decembrī
Nr. PROGRAMMAS, OBJEKTI, DARBI 2006. gada plāns, tūkst. Ls Faktiski pārskaitīts no gada sākuma
tūkst. Ls % no gada sākuma
1. E67 Via Baltica, posma Rīga - Ķekava uzlabošanas izpēte 102.00 102.47 100.00
2. E22 posma Rēzekne - Terehova uzlabošanas izpēte 732.00 731.82 100.00
  KOPĀ 834.00 834.29 100.00


Kohēzijas fonda finansēto projektu ieviešana autoceļu jomā 2006. gada janvārī - decembrī
Nr. PROGRAMMAS, OBJEKTI, DARBI 2006. gada plāns, tūkst. Ls Faktiski pārskaitīts no gada sākuma
tūkst. Ls % no gada sākuma
  UZTURĒŠANAS IZDEVUMI 86.00 85.66 99.60
1. Iemaksa pamatbudžetā 86.00 85.66 99.60
  IZDEVUMI KAPITĀLIEGULDĪJUMIEM 73857.00 72861.26 98.65
2.1. E22 posms Tīnūži - Koknese (projektēšana, zemju iegāde) 217.00 217.46 100.21
2.2. TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 1. projekts, t. sk. 21038.00 20164.41 95.85
2.2.1. E67 A1 Skulte - Svētciems, 40,57.- 80,2. km (būvniecība) 9800.00 9480.30 96.74
2.2.2. E67 A1 Ādaži - Gauja, km 6,3. - 12,20. km (būvniecība) 6000.00 5789.26 96.49
2.2.3. E67 A7 Bauska - Grenctāle, 67,4. - 85,3. km (būvniecība) 4800.00 4704.21 98.00
2.2.4. E22 A12 Jēkabpils - Varakļāni, 6,8. - 62,1. km (būvniecība) 0.00 0.00 0.00
2.2.6. Zemju iegāde un citi izdevumi 370.00 190.64 51.53
2.3. TEN autoceļu tīkla uzlabojumi, 2. projekts (projektēšana, zemju iegāde) 337.00 334.65 99.30
2.4. E67 Via Baltica, posms Ķekava - Iecava (būvniecība, zemju iegāde) 10527.00 10518.62 99.92
2.5. E67 Via Baltica, Saulkrastu apvedceļš (būvniecība, zemju iegāde) 40935.00 40903.64 99.92
2.6. Lidostas "Rīga" pievedceļš, A daļa un B daļa (būvniecība) 728.00 722.49 99.24
2.7. E67 Via Baltica, Rīga - Ķekava (zemju iegāde) 0.00 0.00 0.00
2.8. E22 posms Rēzekne - Terehova (zemju iegāde, audits) 75.00 0.00 0.00
  Kopā 73943.00 72946.92 98.65


Reģionālo autoceļu attīstības programmas (ERAF) finansēšana 2006. gada janvārī - decembrī
Nr. PROGRAMMAS, OBJEKTI, DARBI 2006. gada plāns, tūkst. Ls Faktiski pārskaitīts no gada sākuma Piezīmes
tūkst. Ls % no gada sākuma
1. Asfaltēto segumu pastiprināšana 1. šķiras autoceļu maršrutos 5350.00 5344.37 99.89  
1.1. P1 Rīga (Jaunciems) - Carnikava - Ādaži, 15,8. - 21,2. km 52.00 52.11 100.22 apmaksāts pilnībā
1.2. P5 Ulbroka - Ogre, 5,5. - 11,9. km 0.00 0.00 0.00 apmaksāts pilnībā
1.3. P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona (posms Bērzukrogs - dz/c viadukts), 14,9. - 24,7. km 0.00 0.00 0.00 apmaksāts pilnībā
1.4. P62 Krāslava - Preiļi - Madona (posms Preiļi - A13 krustojums), 42,6. - 44,2. km 31.00 31.45 101.44 apmaksāts pilnībā
1.5. P120 Talsi - Stende - Kuldīga, 41,0. - 48,0. km 0.00 0.00 0.00 apmaksāts pilnībā
1.6. P97 Jelgava - Dobele - Annenieki, 34,1. - 42,45. km 0.00 0.00 0.00 apmaksāts pilnībā
1.7. P105 Saldus - Ezere, 4,0. - 13,3. km 67.00 67.06 100.10  
1.8. P4 Rīga - Ērgļi, 11,42. - 16,15. km 923.00 923.63 100.07 apmaksāts pilnībā
1.9. P111 Ventspils (Leči) - Grobiņa, 0,0. - 9,5. km * 0.00 -9.25 0.00 apmaksāts pilnībā
1.10. P85 Rīgas HES - Jaunjelgava (posms Rīgas HES - Daugmale), 0,0. - 8,86. km 88.00 88.46 100.52 apmaksāts pilnībā
1.11. P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona (posms Veselava - Bērzukrogs), 11,6. - 14,9. km 1246.00 1246.03 100.00  
1.12. P93 Jelgava - Iecava, 24,8. - 30,54. km 36.00 36.26 100.71 apmaksāts pilnībā
1.13. P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka (posms Engure - Talsu raj. rob.), 31,5. - 42,4. km 0.00 0.00 0.00 apmaksāts pilnībā
1.14. P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka (posms Kaltene - Roja), 66,99. - 71,19. km 31.00 31.76 102.44 apmaksāts pilnībā
1.15. P49 Krāslava - Ludza - Ezernieki - Pušmucova, 7,2. - 17,00. km 2876.00 2876.87 100.03  
2. Grants ceļu asfaltēšana 1. šķiras autoceļu maršrutos 4777.00 4778.51 100.03  
2.1. P69 Skrudaliena - Kaplava - Kārsava (posms Kaplava - Kārsava), 24,06. - 33,87. km 126.00 126.69 100.55 apmaksāts pilnībā
2.2. P33 Ērgļi - Jaunpiebalga - Saliņkrogs (posms Vecpiebalga - Abrupe), 25,3. - 35,5. km 3383.00 3383.14 100.00 apmaksāts pilnībā
2.3. P117 Skrunda - Aizpute, 0,0. - 4,6. km 1268.00 1268.68 100.05  
3. Tiltu pastiprināšana 1. šķiras asfaltētajos autoceļu maršrutos 1542.00 1544.42 100.16  
3.1. P63 Dubnas tilts a/c Līvāni - Preiļi 11,9. km 39.00 39.89 102.29 apmaksāts pilnībā
3.2. P108 Ēdas tilts a/c Ventspils - Kuldīga - Saldus 71,0. km 0.00 0.00 0.00 apmaksāts pilnībā
3.3. P119 Užavas tilts a/c Kuldīga - Alsunga - Jūrkalne 30,1. km 0.00 0.00 0.00 apmaksāts pilnībā
3.4. P103 Sesavas tilts a/c Dobele - Bauska 4,7. km 0.00 0.00 0.00 apmaksāts pilnībā
3.5. P11 Sutasgrāvja tilts a/c Kocēni - Limbaži - Tūja 45,9. km 0.00 0.00 0.00 apmaksāts pilnībā
3.6. P11 Braslas tilts a/c Kocēni - Limbaži - Tūja 35,1. km 0.00 0.00 0.00 apmaksāts pilnībā
3.7. P126 Rojas tilts a/c Valdgale - Roja 26,4. km 0.00 0.00 0.00 apmaksāts pilnībā
3.8. P76 Ziemeļsusējas tilts a/c Aizkraukle - Jēkabpils, 37,8. km 636.00 636.66 100.10  
3.9. P106 Ventas tilts Nīgrandē a/c Ezere - Embūte - Grobiņa 18,9. km 867.00 867.86 100.10  
4. Pilsētu tranzītielu sakārtošana 1. šķiras autoceļu maršrutos 1371.00 1372.70 100.12  
4.1. P105 Saldus - Ezere līdz Saldus - Butnāri, Dzirnavu un Brīvības ielas (Saldus) 915.00 915.33 100.04  
4.2. P11 Kocēni - Limbaži - Tūja (Limbažu apvedceļš) 241.00 241.79 100.33 apmaksāts pilnībā
4.3. P97 Jelgava - Dobele - Annenieki (Jelgava, Rūpniecības iela), 0,0. - 1,3. km 215.00 215.58 100.27 apmaksāts pilnībā
  KOPĀ 13040.00 13040.00 100.00  

* 9245,61 Ls - SIA "VIA" atgrieztā soda nauda par objektu P111 Ventspils (Leči)-Grobiņa, 0,0. - 9,5. km


Pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta Valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas 2006. gada janvārī - decembrī
Pašvaldības nosaukums Atlikums 2006. gada 1. janvārī, Ls Saņemts, Ls Izlietots, Ls Atlikums 2007. gada 1. janvārī, Ls
Aizkraukles rajons 90711.00 491161.00 405412.00 176460.00
Aizkraukles novads 26827.00 137407.00 106281.00 57953.00
Alūksnes rajons 75240.00 475090.00 418590.00 131740.00
Balvu rajons 132483.00 504360.00 440920.00 195923.00
Bauskas rajons 57398.00 462259.00 415997.00 103660.00
Bauskas pilsēta 6326.00 138777.00 117657.00 27446.00
Iecavas novads 9128.00 106835.00 114729.00 1234.00
Cēsu rajons 267194.00 1087160.00 951980.00 402374.00
Daugavpils rajons 35297.00 872682.00 846460.00 61519.00
Dobeles rajons 15052.00 611610.00 565492.00 61170.00
Gulbenes rajons 51671.00 419865.00 404600.00 66936.00
Jelgavas rajons 83895.00 332084.00 289008.00 126971.00
Apvienība "Bērzes krasts" 33358.00 186615.00 108371.00 111602.00
Elejas pagasts 276.00 34928.00 27310.00 7894.00
Lielplatones pagasts 758.00 33531.00 28767.00 5522.00
Ozolnieku novads 27361.00 100433.00 104976.00 22818.00
Valgundes pagasts 1691.00 43904.00 44348.00 1247.00
Jēkabpils rajons 51500.00 979729.00 931460.00 99769.00
Krāslavas rajons 149753.00 740352.00 657969.00 232136.00
Kuldīgas rajons 138674.00 675184.00 623677.00 190181.00
Liepājas rajons 85214.00 773298.00 614251.00 244261.00
Priekules pilsēta 36.00 26049.00 17181.00 8904.00
Grobiņas pilsēta 5141.00 41593.00 44466.00 2268.00
Kalvenes pagasts 7365.00 21183.00 24194.00 4354.00
Bunkas pagasts 0.00 26887.00 26308.00 579.00
Limbažu rajons 98324.00 517780.00 402852.00 213252.00
Limbažu pilsēta 0.00 132227.00 109838.00 22389.00
Alojas pilsēta 6903.00 41975.00 29408.00 19470.00
Salacgrīvas pilsēta 15291.29 104647.00 108951.24 10987.05
Ludzas rajons 119509.40 709730.00 631694.38 197545.02
Madonas rajons 137568.00 726028.00 638682.00 224914.00
Cesvaines pilsēta ar lauku teritoriju 0.00 61869.00 61806.00 63.00
Barkavas pagasts 2523.00 34795.00 29906.00 7412.00
Varakļānu pagasts 50793.00 36180.00 8599.00 78374.00
Vestienas pagasts 3190.00 23201.00 19708.00 6683.00
Murmastienes pagasts 15511.00 27024.00 11038.00 31497.00
Ogres rajons 101552.00 917603.00 823110.00 196045.00
Līvānu novads 18816.00 144171.00 129731.00 33256.00
Preiļu novads 1068.85 138931.00 123015.97 16983.88
Pelēču pagasts 291.00 30245.00 21721.00 8815.00
Vārkavas pagasts 50.00 22381.00 16312.00 6119.00
Vārkavas novads 19177.00 35284.00 37871.00 16590.00
Jersikas pagasts 0.00 20180.00 20022.84 157.16
Sutru pagasts 1787.00 16860.00 13198.00 5449.00
Rudzātu pagasts 344.00 23308.00 23382.00 270.00
Saunas pagasts 4693.00 24221.00 16931.00 11983.00
Aglonas pagasts 0.41 40600.00 40600.38 0.03
Riebiņu novads 15817.84 185288.00 115787.15 85318.69
Rēzeknes rajons 91930.00 711369.00 608591.00 194708.00
Maltas pagasts 4166.00 32995.00 32402.00 4759.00
Rīgas rajons 163996.00 1824129.00 1640816.00 347309.00
Saldus rajons 73331.00 463418.00 408496.00 128253.00
Saldus pilsēta 27091.00 151915.00 151358.00 27648.00
Talsu rajons 118659.00 554962.00 485545.00 188076.00
Talsu pilsēta 14.00 184385.00 173923.00 10476.00
Tukuma rajons 110241.00 456494.00 438306.00 128429.00
Tukuma pilsēta 5657.00 233542.00 239199.00 0.00
Kandavas novads 0.00 126358.00 123975.00 2383.00
Valkas rajons 88846.00 475808.00 430142.00 134512.00
Valmieras rajons 222055.00 791717.00 761964.00 251808.00
Ventspils rajons 142009.00 312741.00 262543.00 192207.00
Rīgas pilsēta 1424452.00 7246070.00 7416147.00 1254375.00
Daugavpils pilsēta 0.00 1178029.00 1178029.00 0.00
Liepājas pilsēta 458.00 952673.00 917561.00 35570.00
Jelgavas pilsēta 1.00 798099.00 791697.00 6403.00
Jūrmalas pilsēta 15635.00 980360.00 940648.00 55347.00
Ventspils pilsēta 13.00 551092.00 551103.00 2.00
Rēzeknes pilsēta 0.00 425865.00 422481.00 3384.00
KOPĀ .79 31789525.00 29,739,494.96 6504142.83


Pašvaldību autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta Valsts autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietojums pašvaldībās 2006. gadā
Pašvaldības nosaukums Autoceļu (ielu) būvprojektēšana, Ls Autoceļu (ielu) būvniecība, Ls Autoceļu (ielu) rekonstrukcija, Ls Autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšana, Ls Autoceļu (ielu) periodiskā uzturēšana, Ls Pārējie izdevumi, Ls KOPĀ, Ls
Aizkraukles rajons 5409.00   55457.00 287976.00 41109.00 15461.00 405412.00
Aizkraukles novads 7552.00     93471.00 5258.00   106281.00
Alūksnes rajons     103277.00 270095.00 18377.00 26841.00 418590.00
Balvu rajons 6707.00 144420.00   283463.00 389.00 5941.00 440920.00
Bauskas rajons 4623.00   7563.00 351884.00 34316.00 17611.00 415997.00
Bauskas pilsēta       22852.00 94805.00   117657.00
Iecavas novads       114729.00     114729.00
Cēsu rajons 49565.00 41565.00 157373.00 505196.00 94786.00 103495.00 951980.00
Daugavpils rajons     20917.00 159534.00 634468.00 31541.00 846460.00
Dobeles rajons 1121.00 3242.00 159664.00 330574.00 29729.00 41162.00 565492.00
Gulbenes rajons 1663.00     320038.00 76298.00 6601.00 404600.00
Jelgavas rajons       279159.00   9849.00 289008.00
Apvienība "Bērzes krasts" 9401.00   6778.00 86066.00   6126.00 108371.00
Elejas pagasts       23640.00   3670.00 27310.00
Lielplatones pagasts       28767.00     28767.00
Ozolnieku novads       104976.00     104976.00
Valgundes pagasts       22274.00 22074.00   44348.00
Jēkabpils rajons 41834.00 4054.00 67681.00 462110.00 311031.00 44750.00 931460.00
Krāslavas rajons   10000.00 35673.00 555427.00   56869.00 657969.00
Kuldīgas rajons 12516.00 7985.00 108595.00 338090.00 134943.00 21548.00 623677.00
Liepājas rajons     14868.00 522070.00   77313.00 614251.00
Priekules pilsēta       16610.00   571.00 17181.00
Grobiņas pilsēta   18773.00     25693.00   44466.00
Kalvenes pagasts       24087.00   107.00 24194.00
Bunkas pagasts       18726.00   7582.00 26308.00
Limbažu rajons 9951.00   22457.00 305810.00 42039.00 22595.00 402852.00
Limbažu pilsēta       109838.00     109838.00
Alojas pilsēta       22850.00 980.00 5578.00 29408.00
Salacgrīvas pilsēta       86494.52   22456.72 108951.24
Ludzas rajons 377.60   31757.00 383389.18 184288.74 31881.86 631694.38
Madonas rajons 3118.00     332387.00 229557.00 73620.00 638682.00
Cesvaines pilsēta ar lauku teritoriju       25969.00 30266.00 5571.00 61806.00
Barkavas pagasts       8319.00 2085.00 19502.00 29906.00
Varakļānu pagasts       4389.00   4210.00 8599.00
Vestienas pagasts       13618.00 6090.00   19708.00
Murmastienes pagasts       11038.00     11038.00
Ogres rajons     24792.00 553833.00 196707.00 47778.00 823110.00
Līvānu novads 6940.00   19532.00 48304.00 44414.00 10541.00 129731.00
Preiļu novads 2540.00   56719.66 61876.96   1879.35 123015.97
Pelēču pagasts     16455.00 815.00 3349.00 1102.00 21721.00
Vārkavas pagasts       6140.00 10172.00   16312.00
Vārkavas novads 1235.00     5971.00 25665.00 5000.00 37871.00
Jersikas pagasts     15969.90 4052.94     20022.84
Sutru pagasts       13198.00     13198.00
Rudzātu pagasts       19982.00   3400.00 23382.00
Saunas pagasts       16931.00     16931.00
Aglonas pagasts       13045.78 26430.64 1123.96 40600.38
Riebiņu novads 831.40   65894.15 24713.04 23393.06 955.50 115787.15
Rēzeknes rajons 11258.00 14595.00 42137.00 386352.00 107867.00 46382.00 608591.00
Maltas pagasts       27316.00   5086.00 32402.00
Rīgas rajons 9585.00 63501.00 177215.00 996774.00 379303.00 14438.00 1640816.00
Saldus rajons   14844.00 18592.00 320601.00 9836.00 44623.00 408496.00
Saldus pilsēta       151358.00     151358.00
Talsu rajons 2480.00 35489.00 46043.00 322650.00 53524.00 25359.00 485545.00
Talsu pilsēta     57749.00 116134.00   40.00 173923.00
Tukuma rajons 26103.00 35271.00 40066.00 192668.00 111833.00 32365.00 438306.00
Tukuma pilsēta   78987.54 73004.97 47966.23 38319.57 920.69 239199.00
Kandavas novads       75575.00 48400.00   123975.00
Valkas rajons 613.00   7575.00 247338.00 113352.00 61264.00 430142.00
Valmieras rajons     289901.00 380797.00 65417.00 25849.00 761964.00
Ventspils rajons 1681.00 15089.00 36899.00 106230.00 69573.00 33071.00 262543.00
Rīgas pilsēta   128988.00 .00   96729.00 2792394.00 7416147.00
Daugavpils pilsēta 86836.00     102900.00 633132.00 355161.00 1178029.00
Liepājas pilsēta     61442.00 745821.00 32467.00 77831.00 917561.00
Jelgavas pilsēta     134778.00 587578.00 47880.00 21461.00 791697.00
Jūrmalas pilsēta   31782.00 50011.00 433197.00 425658.00   940648.00
Ventspils pilsēta   264877.00   165107.00 121119.00   551103.00
Rēzeknes pilsēta 25245.00   85754.00 252535.00 56577.00 2370.00 422481.00
KOPĀ 329185.00 913462.54 6510625.68 12953675.65 .01 .08 .96Latvijas Valsts ceļi © 2004