Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Latvijas autoceļi
  Iepirkumi
  Projekti
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
2006. gads
Autoceļiem paredzētais finansējums
2005. gads
2004. gads
2003. gads
2002. gads
2001. gads
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Noderīgi - pa ceļam
  Jautājumi un atbildes
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 


Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Braukšanas apstākļi
Autoceļu Avīze 2007 Nr. 1
2007. - 2009. gada būvdarbu iepirkumu plāns

 Valsts autoceļu fonds 2002. gadā


Ieņēmumi 2002. gadā
Rādītāji  Gada plāns, Saņemts 2002. g. Saņemts 2001. g.,
tūkst. Ls tūkst. Ls % no gadā tūkst. Ls
  plānotā  
Atlikums uz 01. 01. - 621,55 - 885,04
VACF ieņēmumu avoti        
1. Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva 11 800,00 11 924,01 101,05 8 661,80
2. Akcīzes nodoklis 60 276,00 59 815,45 99,24 42 234,29
3. Pārējie ieņēmumi 110,00 184,73 167,94 110,20
Kopā 72 186,00 71 924,19 99,64 51 006,30
Kredīti un dāvinājumi        
1. PB kredīts - - - 101,07
2. PHARE dāvinājums - - - 2 349,85
3. Valsts kases aizdevums PHARE līdzfinansēšanai        2 992,59
4. Valsts kases aizdevums lauku ceļiem  - - - 4 640,00
Kopā - - - 10 083,51
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem no Valsts pamatbudžeta - 9,08 - -
Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem 2 420,00 2 420,00 100,00 2 440,00
Ārvalstu finansu palīdzība (ISPA)  2 488,00 2 556,76 102,76 771,52
No UMTS mobilo telekomunikāciju licenču izsolēs un finansēšanai paredzētiem va/s "Latvijas kuģniecība" privatizācijā gūtajiem ieņēmumiem 3 402,00 3 402,00 100,00 -
SAŅEMTI LĪDZEKĻI KOPĀ 80 496,00 80 933,59 100,54 65 186,37


Izlietotie naudas līdzekļi 2002. gadā
Izlietojuma veids Gada plāns, Izlietots 2002. g. Izlietots 2001. g., tūkst. Ls
tūkst. Ls tūkst. Ls % no gadā
  plānotā
1. Iemaksa dzelzceļa infrastruktūras fondā no akcīzes nodokļa 3 800,00 3 804,45 100,12 3 763,33
2. Mērķdotācija pasažieru regulārajiem pārvadājumiem ar autobusiem lauku apvidū no akcīzes nodokļa 7 233,00 6 866,23 94,52 5 157,20
3. Mērķdotācija pašvaldību autoceļu (ielu) finansēšanai 16 234,00 16 690,94 102,81 11 132,73
3.1. no transportlīdzekļu ikgadējās nodevas 3 604,00 3 604,00 100,00 2 490,00
3.2. no akcīzes nodokļa 12 630,00 13 086,94 103,62 8 642,73
4. Lauku autoceļu finansēšana 10 000,00 7 666,07 76,66 3 201,84
5. Valsts autoceļu finansēšana 42 189,00 40 296,92 96,98 41 059,61
5.1. Valsts autoceļu uzturēšanas un attīstības finansēšana 27 818,00 26 433,82 95,02 30 648,13
5.2. Kredītu atmaksa 5 400,00 5 274,71 97,68 4 677,20
5.3. Sabiedrības informēšanai par autoceļu nozares jautājumiem 5,00 4,59 91,74 3,89
5.4. Starpvalstu sadarbības pasākumi autoceļu nozarē 14,00 13,69 97,80 13,15
5.5. VACF un valsts autoceļu tīkla pārvalde 2 229,00 2 227,92 99,95 2 185,65
5.6. Pašvaldību programmu līdzfinansēšana 1 019,00 907,97 89,10 189,11
5.7. Dotācija Latvijas Ceļu muzejam Šlokenbekā 50,00 50,00 100,00 50,00
5.8. Svarīgāko valsts autoceļu, tranzītielu un tiltu rekonstrukcijas līdzfinansēšanai 3 681,00 3 606,26 97,97 -
5.9. Iepriekšējā gadā nesamaksāto rēķinu apmaksa 1 973,00 1 777,96 90,11 3 261,08
5.10. Satiksmes ministrijas rezerve - - - 31,41
KOPĀ 79 456,00 75 324,61 94,80 64 314,70
 


Valsts autoceļu uzturēšanas un attīstības finansējums 2002. gadā
Šifrs/ programmas nosaukums Gada plāns, Izlietots no gada sākuma 
tūkst. Ls tūkst. Ls % no gadā
  plānotā
1. IKDIENAS UZTURĒŠANA 18 520,00 18 509,74 99,94
1.1. Ikdienas uzturēšanas darbi 17 520,00 17 520,07 100,00
1.2. Satiksmes nodrošinājuma pasākumi sabrukušajos autoceļu posmos ar melno segumu 1 000,00 989,66 98,97
2. PERIODISKĀ UZTURĒŠANA 3 666,00 3 245,86 88,54
2.1. Primārais autoceļu tīkls 2 113,00 1 923,38 91,03
2.1.1. Segas 883,00 769,57 87,15
2.1.1.1. Pamatprogramma 883,00 769,57 87,15
2.1.3. Horizontālo apzīmējumu atjaunošana 1 230,00 1 153,81 93,81
2.2. Pārējais autoceļu tīkls 253,00 118,26 46,74
2.2.1. Segas 253,00 118,26 46,74
2.2.1.1. V1092 Blukas - Emburga, 17,6. - 21,0. km 50,00 49,73 99,47
2.2.1.4. V1098 Dobele - Krimūnas - Zaļenieki, 3,784. - 9,07. km 60,00 31,06 51,76
              V243 Blome - Birzuļi - Palsmane, 22,78. - 28,82. km 53,00 4,94 9,32
               A7 Rīga - Bauska - Lietuvas rob., 85,135. - 85,593. km  90,00 32,53 36,15
2.3. Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi par transportlīdzekļu ikgadējās nodevas pieaugumu 2002. gadā 1 300,00 1 204,22 92,63
3. REKONSTRUKCIJA 450,00 404,66 89,92
3.2. Tilti 450,00 404,66 89,92
3.2.1. Tilts pār Maltu a/c A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza- Krievijas robeža (Terehova) 72,54. km (pārejošais objekts no 2001. gada) 278,33 212,54 101,21
3.2.2. Inventāra saliekamā pagaidu tilta iegāde un uzstādīšana pār Papes kanālu 160,00 192,12 120,07
3.2.3. Tilts pār Amatu a/c A2 Rīga - Sigulda - Igaunijas robeža 76,3. km 80,00 - -
4. PROJEKTĒŠANA UN PROJEKTU SAGATAVOŠANA 811,00 763,28 94,12
4.1. Projektēšana un izpēte 783,00 758,86 96,92
4.1.1. Autoceļu izpētes, studijas, izstrādes 182,00 165,09 90,71
4.1.2. Tiltu izpētes, studijas, izstrādes 85,00 106,60 125,42
4.1.3. Autoceļu būvprojekti 221,00 281,32 127,29
4.1.4. Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu būvprojekti 62,00 60,71 97,93
4.1.5. Tiltu būvprojekti 141,00 52,94 37,54
4.1.6. Segu kompleksas atjaunošanas būvprojekti  92,00 92,19 100,21
4.2. Būvprojektu valsts ekspertīze 2,00 - -
4.3. Zemju iegūšana (2002. - 2003. gada rekonstrukcijas objektiem) 26,00 4,42 17,00
5. LAUKU AUTOCEĻU SAKĀRTOŠANAS PROGRAMMA 9 124,00 6 754,48 74,03
5.1. Reģionālie projekti 4 693,00 3 226,24 68,75
5.1.1. P111 Ventspils - Leči - Grobiņa, 35,5. - 53,03. km 750,00 745,51 99,40
5.1.2. P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka, 25,6. - 31,5. km 550,00 309,34 56,24
5.1.3. P45 Viļaka - Kārsava, 0,5. - 4,5. km 500,00 338,48 67,70
5.1.4. P15 Ainaži - Matīši, 0,9. - 12,04. km un 20,425. - 21,440. km 580,00 170,87 29,46
5.1.5. P11 Kocēni - Limbaži - Tūja, 17,6. - 19,2. km 330,00 178,12 53,98
5.1.6. P85 Rīgas HES - Jaunjelgava, 48,7. - 56,9. km un P87 Bauska - Aizkraukle, 59,9. - 61,2. km 463,00 484,61 104,67
5.1.7. P95 Jelgava - Tērvete - Lietuvas robeža, 25,4. - 28,4. km 210,00 147,65 70,31
5.1.8. P78 Pļaviņas - Ērgļi, 8,7. - 16,3. km 530,00 289,00 54,53
5.1.9. P4 Rīga - Ērgļi, 69,1. - 81,0. km 70,00 - -
5.1.10. P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka, 42,4. - 44,7. km 60,00 34,91 58,18
5.1.11. P131 Tukums - Ķesterciems - Mērsrags - Kolka, 59,3. - 66,12. km  120,00 50,00 41,67
5.1.12. P104 Tukums - Auce - Lietuvas robeža, 27,6. - 31,8. km 100,00 90,74 90,74
5.1.13. P45 Viļaka - Kārsava, 19,6. - 28,2. km 250,00 137,01 54,80
5.1.14. P49 Kārsava - Ludza - Ezernieki, 32.9. - 43,7. km  180,00 250,00 138,89
5.2. Autoceļu sakārtošana saistībā ar dzelzceļu slēgšanu 1 814,00 1 319,77 72,75
5.2.1. V130 Igate - Intes stacija - Ozoliņi, 0,0. - 6,0. km 121,00 120,61 99,68
5.2.2. P82 Jaunkalsnava - Lubāna, 45,0. - 55,0. km 650,00 502,83 77,36
5.2.3. V430 Tirza - Jaungulbene - Liede, 13,0. - 14,1. km 60,00 49,18 81,97
5.2.4. V422 Piebraucamais ceļš Litenei, 0,0. - 0,7. km 30,00 28,24 94,14
5.2.5. V438 Ūdrupe - Rankas stacija, 0,0. - 8,0. km 170,00 124,94 73,50
5.2.6. P29 Rauna - Drusti - Jaunpiebalga, 15,94. - 17,51. km (Drusti) 55,00 45,88 83,42
5.2.7. V294 Cēsis - Rāmuļi - Bānūži, 4,0. - 9,13. km 266,00 - -
5.2.8. V445 Pērkoni - Vīksna - Mālupe, 0,0. - 8,5. km 250,00 204,62 81,85
5.2.9. V128 Straupe - Lēdurga - Vidriži - Skulte, 31,5. - 34,55. km 212,00 243,46 114,84
5.3. Tiltu rekonstrukcija uz lauku autoceļiem 2 149,00 1850,11 86,09
5.3.1. Tilts pār Līčupi a/c P4 Rīga - Ērgļi 85,1. km 335,00 391,46 116,85
5.3.2. Tilts pār Pededzi a/c V392 Klimentīne - Akaviņas 5,48. km 150,00 145,83 97,22
5.3.3. Tilts pār Mēmeli a/c P89 Ķekava - Skaistkalne 55,60. km 340,00 320,03 94,13
5.3.4. Dzelzceļa pārvads Brocēnos a/c P109 Kandava - Saldus 46,60. km 240,00 241,66 100,69
5.3.5. Tilts pār Gauju a/c P23 Valka - Vireši 40,61. km 230,00 209,98 91,30
5.3.6. Tilts pār Sloceni a/c V1446 Tukums - Milzkalne - Smārde - Slampe 10,32. km 84,00 86,50 102,98
5.3.7. Tilts pār strautu a/c P87 Bauska - Aizkraukle 10,64. km 110,00 65,58 59,62
5.3.8. Tilts pār Vizlu a/c V411 Velēna - Vireši 27,7. km (pārejošais objekts no 2001. gada) 25,00 25,01 100,02
5.3.9. Tilts pār Sviteni a/c P103 Dobele - Bauska 54,90. km  150,00 99,65 66,44
5.3.10. Tilts pār Sesavu a/c P103 Dobele - Bauska 50,30. km  75,00 10,53 14,04
5.3.11. Tilts pār Aivieksti a/c V868 Meirāni - Degumnieki - Zvidziena 0,70. km  100,00 81,06 81,06
5.3.12. Tilts pār Dienvidsusēju a/c P75 Jēkabpils - Lietuvas robeža (Nereta) 55,80. km  85,00 - -
5.3.14. Tilts pār Ogri a/c V996 Ogre - Viskāļi 26,3. km  225,00 172,80 76,80
5.5. Lauku autoceļu būvprojektēšana 468,00 358,36 76,57
6. CITAS PROGRAMMAS 1 124,00 1 051,29 93,53
6.1. Pasūtītāja pārbaudes un tehnoloģiju kontrole 290,00 235,26 81,12
6.2. Standartizācija 70,00 65,58 93,69
6.3. Satiksmes uzskaites sistēmas uzturēšana un attīstība 75,00 73,43 97,91
6.4. Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanai 318,00 291,90 91,79
6.5. Līdzfinansēšana autoceļu pār "Latvenergo" hidrotehniskajām būvēm ikdienas uzturēšanai 15,00 10,35 69,03
6.6. Līdzfinansēšana autoceļu pār "Latvenergo" hidrotehniskajām būvēm periodiskajai uzturēšanai 217,00 236,87 109,15
6.7. Līdzfinansēšana pilsētu tranzīta ielu periodiskajai uzturēšanai 73,00 67,03 91,83
6.8. Ceļu laika apstākļu prognozēšanas sistēmas attīstība 60,00 68,19 113,66
6.9. Valsts autoceļu satiksmes drošības audits 6,00 2,66 44,40
IZDEVUMI KOPĀ 33 695,00 30 729,30 91,20


Pašvaldību autoceļu finansējums 2002. gadā
Rajona, pilsētas nosaukums Atlikums uz pārskata perioda sākumu, Saņemts Izlietots, Atlikums uz pārskata perioda beigām,
Ls TLIN* AN** Ls Ls
  Ls Ls    
Aizkraukles rajons 46 773,00 43 411,00 266 770,00 259 462,00 97 492,00
Alūksnes rajons 51 487,00 31 757,00 217 135,00 228 371,00 72 008,00
Balvu rajons 63 821,00 28 730,00 242 282,00 225 098,00 109 735,00
Bauskas rajons 28 455,00 44 242,00 226 025,00 244 098,00 54 624,00
Bauskas pilsēta - 21 463,00 53 226,00 73 763,00 926,00
Iecavas pagasts - 11 363,00 41 731,00 41 450,00 11 644,00
Cēsu rajons 30 813,00 87 758,00 512 287,00 548 714,00 82 144,00
Daugavpils rajons 11 436,00 32 035,00 459 068,00 459 615,00 42 924,00
Dobeles rajons 6 881,00 44 657,00 277 467,00 253 623,00 75 382,00
Gulbenes rajons 57 370,00 31 512,00 176 065,00 204 291,00 60 656,00
Jelgavas rajons 23 112,00 25 197,00 186 144,00 154 140,00 80 313,00
Apvienība "Bērzes krasts" 22 867,00 9 337,00 78 725,00 66 490,00 44 439,00
Elejas pagasts 1 867,00 1 618,00 14 326,00 10 454,00 7 357,00
Lielplatones pagasts 4 327,00 940,00 14 816,00 20 083,00 -
Ozolnieku pagasts 1 754,00 5 539,00 6 614,00 11 118,00 2 789,00
Valgundes pagasts - 1 530,00 16 491,00 10 447,52 7 573,48
Jēkabpils rajons 21 697,00 56 069,00 474 042,00 510 027,00 41 781,00
Krāslavas rajons 69 926,00 27 230,00 364 346,00 357 673,00 103 829,00
Kuldīgas rajons 16 286,00 45 437,00 326 069,00 335 094,00 52 698,00
Liepājas rajons 49 155,00 40 784,00 353 649,00 345 232,00 98 356,00
Priekules pilsēta 1 352,00 3 719,00 13 470,00 15 386,00 3 155,00
Kalvenes pagasts 2 968,00 866,00 9 916,00 9 351,00 4 399,00
Bunkas pagasts 913,00 503,00 10 405,00 10 861,00 960,00
Limbažu rajons 80 707,00 20 381,00 235 056,00 201 479,00 134 665,00
Limbažu pilsēta - 20 323,00 46 375,00 66 698,00 -
Alojas pilsēta 3 155,00 2 383,00 18 635,00 10 117,00 14 056,00
Salacgrīvas pilsēta 7 525,00 8 994,00 46 670,00 62 767,00 422,00
Ludzas rajons 53 435,78 30 296,00 349 656,00 312 798,45 120 589,33
Madonas rajons 53 084,00 50 741,00 436 523,00 431 507,00 108 841,00
Ogres rajons 73 909,00 82 215,00 387 998,00 414 673,00 129 449,00
Preiļu rajons 16 863,51 26 510,00 264 582,00 307 911,07 44,44
Līvānu novads - 13 750,00 65 575,00 58 054,00 21 271,00
Rēzeknes rajons 64 299,00 27 076,00 349 376,00 285 002,00 155 749,00
Rīgas rajons 123 419,00 245 141,00 638 796,00 742 407,00 264 949,00
Saldus rajons 69 761,00 24 791,00 211 840,00 196 309,00 110 083,00
Saldus pilsēta - 26 628,00 74 882,00 101 510,00 -
Talsu rajons 69 445,00 42 030,00 243 311,00 235 186,00 119 600,00
Talsu pilsēta - 23 976,00 75 976,00 99 566,00 386,00
Tukuma rajons 41 754,00 34 556,00 203 829,00 193 517,00 86 622,00
Tukuma pilsēta 198,00 36 377,00 92 279,00 124 173,00 4 681,00
Kandavas novads 6 445,00 9 992,00 51 419,00 51 877,00 15 979,00
Valkas rajons 29 325,55 42 598,00 223 618,00 216 932,07 78 609,48
Valmieras rajons 38 586,00 85 069,00 347 880,00 365 058,00 106 477,00
Ventspils rajons 45 247,00 17 151,00 135 572,00 135 505,00 62 465,00
Rīgas pilsēta 1 232,00 1 575 824,00 2 290 361,00 3 866 124,00 1 293,00
Daugavpils pilsēta 38 113,00 139 835,00 428 034,00 605 982,00 -
Liepājas pilsēta - 102 485,00 380 896,00 427 108,00 56 273,00
Jelgavas pilsēta 30 677,00 98 721,00 346 616,00 476 014,00 -
Jūrmalas pilsēta 37 312,00 94 801,00 419 586,00 521 078,00 30 621,00
Ventspils pilsēta 18 199,00 75 511,00 212 061,00 305 769,00 2,00
Rēzeknes pilsēta 14 940,00 50 148,00 168 469,00 221 157,00 12 400,00
KOPĀ 1 430 891,84 3 604 000,00 13 086 940,00 15 431 120,11 2 690 711,73


* - Transportlīdzekļu ikgadējā nodeva
** - Akcīzes nodoklis


Latvijas Valsts ceļi © 2004