Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
  Autoceļu nozares padome
  Latvijas autoceļu tīkls
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Projekti
  Valsts un privātās partnerības projekti
E77/A2 Rīgas apvedceļš – Sēnīte
  Iepirkumi
  Veidlapas būvdarbu izpildītājiem
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Nemēslo ceļmalā!
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 Satiksmes informācijas centra diennakts informatīvais
Satiksmes ierobežojumi būvdarbu laika no 2008. gada 16. decembra līdz 23. decembrim
2008. - 2010. gada būvdarbu iepirkumu plāns
VPP projekta E77/A2 posma Rīgas apvedceļš - Sēnīte iepirkuma dokumentācija

 Valsts un privātās partnerības projekti (VPP)


Tā kā dažādu iemeslu dēļ valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu līdzekļu apjoms pagaidām vēl ir nepietiekams, lai ilgstoši nepietiekama finansējuma apstākļos ekspluatētais valsts autoceļu tīkls tiktu sakārtots pēc iespējas īsākā laika posmā, tad nepieciešams piesaistīt papildu finansējumu. Viens no iespējamajiem risinājumiem ir valsts infrastruktūras objektu sakārtošana par privātiem finanšu līdzekļiem, slēdzot ilgtermiņa līgumus starp valsti un privāto partneri jeb investoru. Šādas sadarbības forma tiek saukta par valsts un privātā sektora partnerību (turpmāk – VPP).

Liela pieredze uz VPP principiem balstītu autoceļu projektu realizēšanā ir Lielbritānijā, Spānijā, Portugālē, Ungārijā. Atsevišķus projektus šādā formā realizē Somijā un vairākās citās valstīs.

VPP programma Latvijā

Ņemot vērā ierobežotā finansējuma apstākļus Latvijas autoceļu nozarē, kā arī pamatojoties uz valsts ekonomikas izaugsmes tempiem un ceļu lietotāju maksātspējas gaidāmo pieaugumu nākotnē, arī LR Satiksmes ministrija ir akceptējusi VPP principu izmantošanu atsevišķu projektu realizēšanā.

Atbilstoši LR Satiksmes ministrijas stratēģijai laikā līdz 2013. gadam ir nolemts uzsākt darbu pie trīs projektu sagatavošanas realizācijas, piemērojot PBFU (projektē-būvē-finansē-uztur) principus, slēdzot ilgtermiņa pakalpojumu līgumus un piesaistot privāto investoru finansējumu:

Latvijas Valsts ceļi © 2004