Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
Satiksmes informācijas centrs
Braukšanas apstākļi
Satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā
Transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumi
Avārijas stāvoklī esošie valsts autoceļu posmi
Kā transportlīdzekļu vadītāji Latvijā ievēro braukšanai pieļaujamo transportlīdzekļa pilno masu?
Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums
  Aicinām strādāt ceļu un tiltu būvniecībā
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Latvijas autoceļu tīkls
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Projekti
  Valsts un privātās partnerības projekti
  Iepirkumi
  Veidlapas būvdarbu izpildītājiem
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Nemēslo ceļmalā!
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 

Satiksmes informācijas centra diennakts informatīvais
Satiksmes ierobežojumi buvdarbu laika no 2008. gada 16. septembra līdz 23. septembrim
2008. - 2010. gada būvdarbu iepirkumu plāns
VPP projekta E77/A2 posma Rīgas apvedceļš - Sēnīte iepirkuma dokumentācija

 Ziņas un aktualitātes
Pirmā valsts un privātās partnerības projekta „Autoceļa E 77/A2 posms Rīgas apvedceļš – Sēnīte” iepirkuma pirmās kārtas jeb kandidātu atlases dokumentu atvēršana


2008. gada 12. augusts


2008. gada 11. augustā Satiksmes ministrijā notika Latvijas ceļu nozarē pirmā valsts un privātās partnerības projekta „Autoceļa E 77/A2 posms Rīgas apvedceļš – Sēnīte” iepirkuma pirmās kārtas jeb kandidātu atlases dokumentu atvēršana.

Izvēlētā iepirkuma procedūra ir slēgts konkurss, kas saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu notiek divās kārtās, no kurām pirmā kārta ir kandidātu atlase, bet otrā – atlasīto kandidātu tehnisko un finanšu piedāvājumu iesniegšana, vērtēšana, lēmuma pieņemšana, slēgta konkursa rezultātu paziņošana un iepirkuma līguma slēgšana.

Pieteikumus dalībai konkursā iesnieguši 5 kandidāti jeb piegādātāju apvienības:

Nr. p.k. Kandidāta nosaukums Kandidāta piegādātāju apvienību dalībnieki, kur kā pirmais norādīts galvenais dalībnieks
1. Piegādātāju apvienība MOTA-ENGIL SGPS, SA; MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUO, SA un AS „AUREUS KAPITĀLS” MOTA-ENGIL SGPS, SA (Portugāle);
MOTA-ENGIL ENGENHARIA E CONSTRUO, SA (Portugāle);
AS „AUREUS KAPITĀLS” (Latvija).
2. Piegādātāju apvienība AS „Kauno Tiltai”; SAS „Kelprojektas”; AS „Panevežio keliai”; AS „TILTRA Przedsiebiorstwo Drogowo – Mostowe „Bialystok”” un AS „Przedsiebiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostow sp z.o.o.” AS „Kauno Tiltai” (Lietuva);
SAS „Kelprojektas” (Lietuva);
AS „Panevežio keliai” (Lietuva);
AS „TILTRA Przedsiebiorstwo Drogowo – Mostowe „Bialystok”” (Polija);
AS „Przedsiebiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostow sp z.o.o.” (Polija).
3. „HAB A2” HOCHTIEF PPP Solutions GmbH (Vācija);
A/S „A.C.B.” (Latvija);
CBF „Binders” (Latvija).
4. Piegādātāju apvienība „GEFIP HOLDING S.A. – IMPRESA S.p.A. – Infrastrutture Lavori Italia S.p.A. – SILEC S.p.A.” GEFIP HOLDING S.A. (Beļģija);
IMPRESA S.p.A. (Itālija);
Infrastrutture Lavori Italia S.p.A. (Itālija);
SILEC S.p.A (Itālija).
5. Piegādātāju apvienība „Expressway 77” STRABAG SE (Austrija);
STRABAG AG (Austrija);
SIA „ŠLOKENBEKA” (Latvija);
JOHN LAING INVESTMENTS LIMITED (Lielbritānija);
LEMMINKINEN INFRA OY (Somija);
SIA LEMMINKÄINEN LATVIJA” (Latvija).


Kandidātu atlasē pasūtītāja iepirkuma komisija atlasīs kandidātu atlases prasībām atbilstošus kandidātus no kandidātiem, kuri ir isnieguši savus pieteikumus slēgta konkursa kandidātu atlasei, un uzaicinās piedalīties otrajā kārtā.

Līguma slēgšana plānota 2009. gada 1. pusē.

Atgādinām, ka projekta mērķis ir realizēt ātrgaitas autoceļa būvniecības un uzturēšanas projektu valsts galvenā autoceļa E77/A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā Rīgas apvedceļš – Sēnīte, pielietojot valsts un privātās partnerības (VPP) modeli, viena līguma ietvaros nodrošinot autoceļa projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu (DBFO).
Līguma ietvaros ir paredzēts rekonstruēt abas esošās autoceļa brauktuves, slēgt visas vienlīmeņa apgriešanās vietas braukšanai pretējā virzienā, slēgt daļu vienlīmeņa pieslēgumu un nobrauktuvju, saglabājot atsevišķus pieslēgumus un nobrauktuves labā pagrieziena veikšanai (kreisie pagriezieni veicami divlīmeņu šķērsojumu vietās), rekonstruēt 12 esošos satiksmes pārvadus un 3 gājēju tuneļus, uzbūvēt vienu jaunu satiksmes pārvadu Vangažos, vienu automašīnu un gājēju/riteņbraucēju tuneli, 4 gājēju/riteņbraucēju pārvadus. Papildus tam paredzēts uzstādīt prettrokšņu sienas 4,4 km kopgarumā, nožogojumu visā trases garumā. Paredzēts apgaismot visas satiksmes un gājēju/riteņbraucēju pārvadu zonas, tuneļus un posmus apdzīvoto vietu tiešā tuvumā gar gājēju ceļiem, kā arī pamatceļa posmu no 14,1. līdz 24,8. km.
Visiem darbiem saskaņā ar līgumu būtu jābūt pabeigtiem ne vēlāk kā 4 gadu laikā pēc projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas līguma parakstīšanas.


Atpakaļ pie: Ziņas un aktualitātes

  Jūsu komentārs par šo rakstu:
  Pedējais komentārs [kopā:0]:
[]
...
 Visi komentāri  
Latvijas Valsts ceļi © 2004