Latviešu - angļu    Angļu - Latviešu    Definīcijas    Par vārdnīcu
Par vārdnīcu   Vārdnīca internetā   Elektroniska vārdnīca   Vārdnīca izdevumā   Kā nopirkt

IEGĀDES INFORMĀCIJA.

  Autoceļu terminu tehniskā vārdnīca elektroniskā formā.
   Šo vārdnīcu var iegādāties par cenu 23,60 Ls (divdesmit trīs lati 60 santīmi), tai skaitā PVN 18% ir 3,60 Ls.
   Nauda jāpārskaita uz:
    BO VAS Latvijas Autoceļu Direkcija, reģ. Nr. , adrese – , Rīgā, LV 1050, Latvijas Unibankas Rīdzenes filiāle, kods , norēķinu rēķins vai samaksājot BO VAS Latvijas Autoceļu Direkcijas kasē 190. telpā.
   Vārdnīcu var saņemt elektroniskā formātā 1,44 MB disketē BO VAS Latvijas Autoceļu direkcija 156. telpā (tel. ) vai elektroniska sūtījuma veidā uz Jūsu norādīto e-mail adresi. līdzi ņemot maksājuma uzdevuma kopiju vai kases čeku.

  Angļu - latviešu autoceļu terminu tehniskā vārdnīca izdevuma formā.
   Šo vārdnīcu var iegādāties par cenu 11,80 Ls (vienpadsmit lati 80 santīmi), tai skaitā PVN 18% ir 1,80 Ls.
   Nauda jāpārskaita uz:
    BO VAS Latvijas Autoceļu Direkcija, reģ. Nr. , adrese – , Rīgā, LV 1050, Latvijas Unibankas Rīdzenes filiāle, kods , norēķinu rēķins , .
   Vārdnīcu var saņemt BO VAS Latvijas Autoceļu Direkcija 150. telpā (tel. ) līdzi ņemot maksājuma uzdevuma kopiju vai kases čeku.


  Sīkāka informācija par piegādi pie .
Autortiesības © 1999 Latvijas Republikas Satiksmes ministrija