Latviešu - angļu    Angļu - Latviešu    Definīcijas    Par vārdnīcu
Par vārdnīcu   Vārdnīca internetā   Elektroniska vārdnīca   Vārdnīca izdevumā   Kā nopirkt

AUTOCEĻU TERMINU TEHNISKĀ VĀRDNĪCA INTERNETĀ

  Kā lietot vārdnīcu Internetā
   Vārdnīcas pamatprincips ir visu to vārdu meklēšana, kas satur uzdoto (meklējamo) vārdu. Vārdnīca piedāvā terminu tulkošanu ANGĻU - LATVIEŠU un LATVIEŠU - ANGĻU valodā kā arī TERMINU DEFINĪCIJU meklēšanu. Interneta versijā definīcijas netiek piesaistītas Vārdnīcai (t.i. tiek norādīts vai tulkojamais vārds vai tulkojums satur definējamu vārdu), kas ir pieejams elektroniskajā versijā. Lai sameklētu vārdu vai frāzi ievadiet logā Meklējamais vārds izvēlēto vārdu vai frāzi un spiediet ENTER taustiņu vai Pogu Meklēt. Rezultāts būs tabulas veidā atlasīti vārdi, kas atbilst meklētajam vārdam un attiecīgie tulkojumi.

  Tehniskās prasības
   Interneta pārlūkprogramma Internet Explorer 4.0 vai jaunāka versija, Netscape Communicator 4.0 vai jaunāka versija;
   Interneta pieslēgums;
   Latviešu valodas sistēmnodrošinājums.

Autortiesības © 1999 Latvijas Republikas Satiksmes ministrija