Latviešu - angļu    Angļu - Latviešu    Definīcijas    Par vārdnīcu
Par vārdnīcu   Vārdnīca internetā   Elektroniska vārdnīca   Vārdnīca izdevumā   Kā nopirkt

AUTOCEĻU TERMINU TEHNISKĀ VĀRDNĪCA IZDEVUMA FORMĀ.

  Izdevums ietver četras daļas:
   1. Vārdnīcas terminu alfabētisko rādītāju (angļu – latviešu).
   2. Terminu sarakstu (atbilstoši tematiskajām nodaļām):
    I nodaļa : Ceļu veidi
    II nodaļa : Projektēšana un ģeometrija
    III nodaļa : Satiksme
    IV nodaļa : Ceļu mezgli
    V nodaļa : Ceļa konstrukcijas daļas
    VI nodaļa : Drenāža
    VII nodaļa : Papilddarbi un aprīkojums
    VIII nodaļa : Segas konstrukcija
    IX nodaļa : Materiāli
    X nodaļa : Būvniecība
    XI nodaļa : Kvalitāte, defekti un pārbaudes
    XII nodaļa : Inženierbūves
    XIII nodaļa : Ceļu uzturēšana, ceļu uzturēšana ziemā un pārvaldība
    XIV nodaļa : Ekonomika un finanses
    XV nodaļa : Tuneļi
    XVI nodaļa : Apkārtējā vide, traucēkļi un negadījumi
   3. Atsevišķu saraksta terminu definīcijas.
   4. Ilustrētos terminus.
Autortiesības © 1999 Latvijas Republikas Satiksmes ministrija