Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Latvijas autoceļi
  Iepirkumi
  Projekti
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
2007 Nr. 1
2006 Nr. 12
2006 Nr. 11
2006 Nr. 10
2006 Nr. 9
2006 Nr. 8
2006 Nr. 7
2006 Nr. 6
2006 Nr. 5
2006 Nr. 4
2006 Nr. 3
2006 Nr. 2
2006 Nr. 1
2005 Nr. 12
2005 Nr. 11
2005 Nr. 10
2005 Nr. 9
2005 Nr. 8
2005 Nr. 7
2005 Nr. 6
2005 Nr. 5
2005 Nr. 4
2005 Nr. 3
2005 Nr. 2
2005 Nr. 1
2004 Nr. 12
2004 Nr. 11
2004 Nr. 10
2004 Nr. 9
2004 Nr. 8
2004 Nr. 7
2004 Nr. 6
2004 Nr. 5
2004 Nr. 4
2004 Nr. 3
2004 Nr. 2
2004 Nr. 1
  Noderīgi - pa ceļam
  Jautājumi un atbildes
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 


Satiksmes ierobežojumi būvniecības darbu laikā
Braukšanas apstākļi
Autoceļu Avīze 2007 Nr. 1
2007. - 2009. gada būvdarbu iepirkumu plāns

 Autoceļu Avīze 2005 Nr. 6
 Atbalsta akcīzes nodokļa daļas novirzīšanu autoceļu uzturēšanai
Valdība konceptuāli atbalstīja Satiksmes ministrijas priekšlikumu nākotnē daļu no akcīzes nodokļa par naftas produktiem novirzīt valsts autoceļu uzturēšanai. Satiksmes ministrija aicina nākamgad autoceļu uzturēšanai novirzīt 60 % akcīzes nodokļa, ik gadu pakāpeniski palielinot finansējumu, lai 2010. gadā un turpmākajos gados tas sasniegtu 80 % akcīzes nodokļa par naftas produktiem, un autoceļu uzturēšanai papildus novirzīt arī visus ieņēmumus no transportlīdzekļu ikgadējās nodevas.
 Atklāj “Saldus ceļinieka” jauno asfaltbetona rūpnīcu
16. jūnijā SIA “Saldus ceļinieks” Brocēnos atklāja savu jauno asfaltbetona rūpnīcu. Jaunā asfaltbetona rūpnīca ir galvenā sastāvdaļa uzņēmuma projektā “Modernas, videi draudzīgas asfaltbetona ražošanas tehnoloģijas ieviešana uzņēmumā”. Ar šo projektu “Saldus ceļinieks” ir kļuvis par vienu no pirmajiem Latvijas uzņēmumiem, kas noslēdzis līgumu par Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējuma saņemšanu.
 ES līdzfinansētie ceļu projektu līgumi 100 miljonu eiro apmērā
3. jūnijā Satiksmes ministrijā būvuzņēmējiem tika izsniegti četri ES Kohēzijas fonda līdzfinansētie ceļu projekti, par kuriem nule kā noslēgti līgumi ar būvdarbu veicējiem. Līgumu kopējā summa ir gandrīz 100 miljoni eiro (70,3 miljoni latu). Četrus valsts galveno autoceļu rekonstrukcijas projektus realizēs uzņēmumi SIA “A.C.B.”, “Binders un partneri”, “Lemminkainen Lemcon” un “Š&SC”.
 Noteikumi par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana
Ministru kabineta noteikumi Nr. 402. , Rīgā, 2005. gada 7. jūnijā, (prot. Nr. 34, 33. §). Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 40. panta otro daļu.
 Reklāmas spožums un posts
Pēc vairākus gadus ilgušas saskaņošanas ar ministrijām un Pašvaldību savienību un veiktiem neskaitāmiem labojumiem noteikumu projektā, Ministru kabinets ir apstiprinājis “Noteikumus par reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas objektu vai informācijas objektu izvietošana”.
 Profesionālās tālākizglītības centra darbības pirmie mēneši
Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības fakultātes profesionālās tālākizglītības centrs (BF PTC) izveidots, pamatojoties uz RTU senāta lēmumu (Protokols Nr. 493 2005. g. 28. februārī), ar RTU rektora rīkojumu 2005. gada 15. martā. Tālākizglītības procesam tika izraudzīta RTU Būvniecības fakultāte (BF), kurā ir spēcīgas autoceļu izglītības tradīcijas un pieredze apmācības procesa organizēšanā. Tālākizglītības programmu izstrādāšanā un nodarbību vadīšanā iesaistīti augstas klases speciālisti gan no autoceļu nozarē strādājošajiem, gan augstskolas mācībspēki, un, kā parāda kursu klausītāju aptauja, kursu vērtējums no viņu puses ir teicams un labs ar novēlējumiem apmācību turpināt un dažādām norādēm par to pilnveidošanas iespējām.
 Maģistri un bakalauri autoceļu nozarē
Atkal noslēdzies studiju gads un Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātē savas studijas beiguši inženieri, bakalauri un maģistri. Salīdzinot ar pagājušo gadu, ir ievērojami mazāk studentu, kas pabeiguši akadēmisko maģistru studiju programmu, – šogad tikai trīs. Šogad pirmo reizi savus darbus aizstāvēja maģistra profesionālo studiju beidzēji. Viņi studijas uzsāka jau pēc tam, kad inženiera kvalifikācija bija iegūta. Šādā gadījumā studiju ilgums ir divi semestri, un saskaņā ar tālākizglītības sistēmu ceļinieku nozarē tas ir augstākais tālākizglītības līmenis. Minētajā studiju programmā zināšanas ieguva arī studenti, kas reizē ar maģistra darbu aizstāvēja arī inženierprojektu. Bakalaura profesionālo studiju programmu pabeidza četri jaunie speciālisti. Viņu nobeiguma darbu veido divas lielas sadaļas – bakalaura darbs un inženierprojekts.
 Iegūs ceļu būvtehniķa specialitāti
Rīgas Celtniecības koledžā šogad kvalifikāciju “ceļu būvtehniķis” vēlas iegūt 17 audzēkņi. Diplomprojektus audzēkņi aizstāvēs 11. jūlijā. Diplomprojektus vada pasniedzēja Ilga Akermane un Jēkabpils un Madonas ceļubūves speciālisti.
 Papildināsies celtniecības un ceļu būvmašīnu mehāniķu saime
2005. gada Smiltenes 29. arodvidusskolas absolventi: Ģirts Akulis, Agris Bankmanis, Artis Buzis, Arnis Frīdenfelds, Normunds Kļaviņš, Guntis Ločs, Veržils Morārs, Pēteris Prikulis, Artis Skujiņš, Romans Solopovs, Andris Straubergs, Valerijs Volkovs.
 Latvijas Ceļinieku asociācijas aktivitātes jūnijā
Latvijas Ceļinieku asociācijai sevišķi saspringts bija šā gada jūnija mēnesis. 8. jūnijā Padome izskatīja un precizēja Būvkomersantu reģistrācijas noteikumu projektu, lai to iesniegtu Ministru kabinetā apstiprināšanai. Padome izskatīja un precizēja arī Noteikumus par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā. Padome izskatīja arī grozījumus Vispārīgajos Būvnoteikumos un nodeva tos apstiprināšanai Ministru kabinetā. 9. jūnijā notika Latvijas Ceļinieku asociācijas Padomes sēde, kurā piedalījās Satiksmes ministra padomnieks Dainis Liepiņš. Viņš padomi informēja par nodomu reorganizēt četras valsts akciju sabiedrības, tās apvienojot vienā uzņēmumā. 13. jūnijā asociācijas pārstāvis piedalījās darba grupā, kura pētīs iespēju dibināt Arhitektūras un būvniecības ministriju. 15. jūnijā asociācijas pārstāvis piedalījās diplomprojektu (kvalifikācijas darbu) aizstāvēšanas komisijā RTU Būvniecības fakultātē. 16. jūnijā asociācijas pārstāvis piedalījās “Saldus ceļinieka” jaunās asfaltbetona rūpnīcas atklāšanā Brocēnos. 22. jūnijā notika būvprakses sertifikātu piešķiršana. 28. jūnijā izskanēja radio ieraksts Latvijas Radio pirmajā programmā raidījumā “Kapitāls darbībā”.
 Starptautiski pasākumi un izstādes: jūlijs, augusts
Lielbritānijā: betona iespējas. Dienvidkorejā: Korejas Republikas Pirmā starptautiskā autoceļu un satiksmes konference. ASV: tiltu drošums un ilgspēja. Austrālijā: transporta inženieru problēmas. Indijā: intelektiskās sistēmas. Singapūrā: būvbetons.
 Ceļmetis 2005
Arī šogad, kā jau tas ir bijis visus iepriekšējos deviņus gadus, ielas basketbola turnīrs ceļiniekiem sākās ar sportistu un līdzjutēju nostādīšanu uz basketbola laukumiem un šā pasākuma organizatoru Andra Vanaga un Guntara Zonberga svinīgo uzrunu. Pavisam uz šā gada ceļinieku sporta spēlēm bija ieradušās 25 komandas (11 komandas bija pieteikušās MIX grupā, kur vienlaikus laukumā vienas komandas sastāvā var atrasties divi kungi un viena dāma, bet 14 komandas – A grupā, kur spēlē tikai kungi neierobežotā vecumā).
Latvijas Valsts ceļi © 2004