Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
  Aicinām strādāt ceļu un tiltu būvniecībā
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Latvijas autoceļu tīkls
Valsts ceļu tīkls
E ceļu tīkls
Galvenie autoceļi (A)
1. šķiras autoceļi (P)
2. šķiras autoceļi (V)
Satiksmes intensitāte
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Projekti
  Valsts un privātās partnerības projekti
  Iepirkumi
  Veidlapas būvdarbu izpildītājiem
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Nemēslo ceļmalā!
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 Satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā
Braukšanas apstākļi
2008. - 2010. gada būvdarbu iepirkumu plāns
VPP projekta E77/A2 posma Rīgas apvedceļš - Sēnīte iepirkuma dokumentācija

 Latvijas autoceļu tīkls


Latvijas ceļu tīkls

Latvijā 2008. gada 1. janvārī uzskaitīti 69 688,269 km autoceļu un ielu. Ceļu tīkla vidējais blīvums ir 1,079 km uz 1 km2.
Kopējais valsts autoceļu garums ir 20 180,049 km. Valsts autoceļu tīkla vidējais blīvums ir 0,312 km uz 1 km2.


Latvijas ceļu iedalījums pēc seguma un garuma un vidējais noslogojums
Ceļu klasifikācija Ceļu garums 2008. g. 1. janvārī, km Vidējā diennakts satiksmes intensitāte 2007. gadā
ar melno segumu ar šķembu un grants segumu kopā kopā t. sk. kravas automobiļi
Valsts autoceļi, t. sk.: 8205.031 11975.018 20180.049    
galvenie autoceļi (A) 1647.468 - 1647.468 5830 1112
1. šķiras autoceļi (P) 4008.890 1313.458 5322.348 1499 283
2. šķiras autoceļi (V) 2548.673 10661.560 13210.233 251 46
Pašvaldību autoceļi un ielas, t. sk.: 5437.874 33575.346 39013.220    
autoceļi 1019.199 30412.820 31432.019    
ielas 4418.675 3162.526 7581.201    
Meža ceļi 20.000 6975.000 6995.000    
Māju ceļi 500.000 3000.000 3500.000    
Kopā ceļi un ielas 14162.905 55525.364 69688.269    


Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts ceļi" pārziņā ir 936 tilti, no kuriem 880 ir dzelzsbetona, 16 - akmens, 33 - metāla un 7 - koka tilti. Tiltu kopgarums - 29 831,82 metri.


Latvijas Valsts ceļi © 2004