Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
  Aicinām strādāt ceļu un tiltu būvniecībā
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Latvijas autoceļu tīkls
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Projekti
  Valsts un privātās partnerības projekti
E77/A2 Rīgas apvedceļš – Sēnīte
  Iepirkumi
  Veidlapas būvdarbu izpildītājiem
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Nemēslo ceļmalā!
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 Satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā
Braukšanas apstākļi
2008. - 2010. gada būvdarbu iepirkumu plāns
VPP projekta E77/A2 posma Rīgas apvedceļš - Sēnīte iepirkuma dokumentācija

 Valsts un privātās partnerības projekti (VPP)


Tā kā dažādu iemeslu dēļ valsts budžeta un Eiropas Savienības fondu līdzekļu apjoms pagaidām vēl ir nepietiekams, lai ilgstoši nepietiekama finansējuma apstākļos ekspluatētais valsts autoceļu tīkls tiktu sakārtots pēc iespējas īsākā laika posmā, tad nepieciešams piesaistīt papildu finansējumu. Viens no iespējamajiem risinājumiem ir valsts infrastruktūras objektu sakārtošana par privātiem finanšu līdzekļiem, slēdzot ilgtermiņa līgumus starp valsti un privāto partneri jeb investoru. Šādas sadarbības forma tiek saukta par valsts un privātā sektora partnerību (turpmāk – VPP).

Liela pieredze uz VPP principiem balstītu autoceļu projektu realizēšanā ir Lielbritānijā, Spānijā, Portugālē, Ungārijā. Atsevišķus projektus šādā formā realizē Somijā un vairākās citās valstīs.

VPP programma Latvijā

Ņemot vērā ierobežotā finansējuma apstākļus Latvijas autoceļu nozarē, kā arī pamatojoties uz valsts ekonomikas izaugsmes tempiem un ceļu lietotāju maksātspējas gaidāmo pieaugumu nākotnē, arī LR Satiksmes ministrija ir akceptējusi VPP principu izmantošanu atsevišķu projektu realizēšanā.

Atbilstoši LR Satiksmes ministrijas stratēģijai laikā līdz 2013. gadam ir nolemts uzsākt darbu pie trīs projektu sagatavošanas realizācijas, piemērojot PBFU (projektē-būvē-finansē-uztur) principus, slēdzot ilgtermiņa pakalpojumu līgumus un piesaistot privāto investoru finansējumu:

 • a/c E77 posms Rīgas apvedceļš-Sēnīte (izmēģinājuma projekts);
 • a/c E67 posms A4 Rīgas apvedceļš (Baltezers - Saulkalne);
 • a/c E67 Ķekavas apvedceļš.

  Pēc 2013. gada paredzēts realizēt šādus trīs projektus:
 • a/c E22 posms Priedaine-Sloka;
 • a/c E77 posms Rīga-Jelgava;
 • a/c E22 posms Rīgas apvedceļš - Koknese.

  Šobrīd vēl nav pieņemts lēmums par Rīgas Ziemeļu šķērsojuma 4. posma realizāciju un finansēšanas modeli.


 • Nr. Projekta nosaukums VPP izvērtējums un MK lēmums Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana, iepirkums, līgums Investīciju periods
  1 Rīgas apvedceļš - Sēnīte 2007 2007 - 2009 2009 - 2012
  2 Rīgas apvedceļš 2008 2008 - 2011 2011 - 2014
  3 Ķekavas apvedceļš 2008 2008 - 2011 2011 - 2014
  4 Priedaine - Sloka 2010 2011 - 2013 2014 - 2017
  5 Rīga - Jelgava 2009 2010 - 2013 2013 - 2016
  6 Tīnūži – Koknese (2. kārta) 2010 2011 - 2013 2014 - 2017
  Projekts E77 Rīgas apvedceļš-Sēnīte ir izmēģinājuma projekts jeb pilotprojekts, uz kura bāzes sagatavotā līguma un iepirkuma dokumentācija varētu būt par pamatu pārējo projektu īstenošanai.

  Realizējot VPP projektu atbilstoši PBFU principiem, raksturīgākā iezīme ir šo projektu/līgumu ilglaicīgums. Kopums ietver projekta izpēti, dokumentācijas sagatavošanu un iepirkumu.
   E77/A2 Rīgas apvedceļš – Sēnīte
  Projekta mērķis ir veikt ātrgaitas ceļa projektēšanu, būvdarbus un uzturēšanu autoceļa E77/A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posmā Rīgas apvedceļš – Sēnīte (14,1. - 38,7. km). Autoceļa rekonstrukcijas mērķis ir pārbūvēt un uzlabot konkrēto ceļa posmu tā, lai tas atbilstu ātrgaitas ceļa prasībām: satiksmes izkārtojums krustojumos – vairākos līmeņos; atļautais braukšanas ātrums – 110 km/h. Projektā paredzēts saglabāt esošo pamatbrauktuvju novietojumu, rekonstruēt esošos satiksmes pārvadus un gājēju tuneļus. No jauna izbūvēt paredzēts satiksmes pārvadus un tuneļus, gājēju-velosipēdistu pārvadus un tuneļus un brauktuvju šķērsošanas vietas dzīvniekiem (ekopārvadus un tuneļus). Vietās, kur autoceļš šķērso blīvi apdzīvotas vietas, paredzēts uzstādīt prettrokšņu sienas un apgaismojumu. Tiks slēgtas visas kreisā pagrieziena un apgriešanās vietas vienā līmenī ar pretējā virziena brauktuvi. Pieslēgumu skaits pie autoceļa tiks samazināts līdz minimumam, piekļuvi autoceļam nodrošinot, sakārtojot esošos vietējās nozīmes ceļus vai izbūvējot jaunus paralēlo ceļu tīklus.
Latvijas Valsts ceļi © 2004