Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
  Aicinām strādāt ceļu un tiltu būvniecībā
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Latvijas autoceļu tīkls
  Par Latvijas Valsts ceļiem
Vēsture
Latvijas Valsts ceļu pakalpojumi
Sadarbības partneri
Latvijas Valsts ceļu struktūra
Kontakti
Latvijas ceļu muzejs
  Projekti
  Valsts un privātās partnerības projekti
  Iepirkumi
  Veidlapas būvdarbu izpildītājiem
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Nemēslo ceļmalā!
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 Satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā
Braukšanas apstākļi
2008. - 2010. gada būvdarbu iepirkumu plāns
VPP projekta E77/A2 posma Rīgas apvedceļš - Sēnīte iepirkuma dokumentācija

 Par valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi”


Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” pārvalda valsts autoceļu tīklu, administrē tam piešķirto finansējumu, plāno un vada valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību, organizē valsts pasūtījumu valsts autoceļu tīklā veicamajiem darbiem un pakalpojumiem, pasūta un vada valsts autoceļu tīkla standartu un tehnisko noteikumu projektu izstrādi, uztur un pilnveido valsts un pašvaldību autoceļu reģistru, kā arī pārrauga pašvaldību autoceļu tīklu. “Bureau Veritas Quality International” izdotais kvalitātes vadības sistēmas sertifikāts ISO 9001 : 2000 apliecina, ka LVC darbība ir sakārtota un atbilst starptautiskam standartam.

Valsts akciju sabiedrība „Latvijas Valsts ceļi” (LVC) ir izveidota reorganizējot bezpeļņas organizāciju valsts akciju sabiedrību „Latvijas Autoceļu direkcija”, un ir tās saistību, funkciju un finanšu līdzekļu pārņēmēja. Sabiedrības valsts kapitāla daļu turētāja ir LR Satiksmes ministrija.

„Latvijas Valsts ceļu” mērķis ir nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un atjaunošanu atbilstoši noteiktajiem kvalitātes un vides standartiem.

Latvijas Valsts ceļu pamatuzdevumi:
 • Veikt valsts autoceļu tīkla uzskaiti, reģistrāciju, pārvaldīšanu un aizsardzību;
 • Uzturēt un pilnveidot valsts un pašvaldību autoceļu reģistru;
 • Izstrādāt valsts autoceļu tīkla saglabāšanas un attīstības stratēģiju;
 • Administrēt valsts autoceļu tīkla finansējumu;
 • Organizēt iepirkuma valsts vajadzībām izpildi autoceļu nozarē;
 • Organizēt un kontrolēt autoceļu tīkla projektēšanu, būvniecību, remontu un uzturēšanu;
 • Sagatavot nozares tiesību aktus un kontrolēt to izpildi;
 • Koordinēt satiksmes drošības organizāciju uz autoceļiem;
 • Pasūtīt un vadīt valsts autoceļu tīkla standartu un tehnisko noteikumu projektu izstrādi;
 • Pārraudzīt pagastu, uzņēmumu un māju ceļu būvniecību, uzturēšanu un aizsardzību.

  Latvijas Valsts ceļu papilduzdevumi:
 • Konsultatīvā darbība un pakalpojumu sniegšana autoceļu nozarē;
 • Kursu, semināru un konferenču organizēšana;
 • Dažāda veida uzņēmējdarbība, lai labāk īstenotu statūtos noteiktos mērķus un uzdevumus.
Latvijas Valsts ceļi © 2004