Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
  Aicinām strādāt ceļu un tiltu būvniecībā
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Latvijas autoceļu tīkls
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Projekti
  Valsts un privātās partnerības projekti
  Iepirkumi
Iepirkumu konkursi
VPP projekta E77/A2 posma Rīgas apvedceļš - Sēnīte iepirkuma dokumentācija
2008. - 2010. gada būvdarbu iepirkumu plāns
2008. - 2010. gada būvuzraudzības iepirkumu plāns
Apdrošināšanas sabiedrību saraksts
Dokumenti
  Veidlapas būvdarbu izpildītājiem
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Nemēslo ceļmalā!
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 Satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā
Braukšanas apstākļi
2008. - 2010. gada būvdarbu iepirkumu plāns
VPP projekta E77/A2 posma Rīgas apvedceļš - Sēnīte iepirkuma dokumentācija

 Iepirkumi


 Iepirkumi no 1 000 līdz 10 000 Ls

 Iepirkumu konkursi
Paziņojumi par iepirkumu konkursiem, kas izsludināti, pamatojoties uz “Publisko iepirkumu likumu”.
 VPP projekta E77/A2 posma Rīgas apvedceļš - Sēnīte iepirkuma dokumentācija
Valsts un privātās partnerības projekts „Autoceļa E77/A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posma Rīgas apvedceļš – Sēnīte rekonstrukcija”. Trases novietnes shēma; kandidātu atlases nolikums; aizpildāmie nolikuma pielikumi.
 2008. - 2010. gada būvdarbu iepirkumu plāns
Tabulā doti plānotie iepirkumu izsludināšanas datumi, precīzu informāciju par iepirkumiem skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
 2008. - 2010. gada būvuzraudzības iepirkumu plāns
Būvuzraudzības iepirkumi tiks izsludināti paralēli būvdarbu iepirkumiem. Precīzu informāciju par iepirkumiem skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
 Apdrošināšanas sabiedrību saraksts
Apdrošināšanas sabiedrības, ar kurām Latvijas Valsts ceļi noslēguši sadarbības līgumus par savstarpēju informācijas apmaiņu.
 Dokumenti
Nolikumu paraugi atklātam konkursam būvdarbu un būvdarbu uzraudzības veikšanai. Vienošanās par kārtību, kādā strīdu gadījumos nosaka atbildību par defektiem.
Latvijas Valsts ceļi © 2004