Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
Braukšanas apstākļi
Satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā
Transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumi
Avārijas stāvoklī esošie valsts autoceļu posmi
Kā transportlīdzekļu vadītāji Latvijā ievēro braukšanai pieļaujamo transportlīdzekļa pilno masu?
Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums
Ziemas dienests
  Aicinām strādāt ceļu un tiltu būvniecībā
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Latvijas autoceļu tīkls
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Projekti
  Valsts un privātās partnerības projekti
  Iepirkumi
  Veidlapas būvdarbu izpildītājiem
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Nemēslo ceļmalā!
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 Satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā
Braukšanas apstākļi
2008. - 2010. gada būvdarbu iepirkumu plāns
VPP projekta E77/A2 posma Rīgas apvedceļš - Sēnīte iepirkuma dokumentācija

 Ziemas dienests

Atkarībā no valsts autoceļu klasifikācijas un satiksmes intensitātes, autoceļu seguma, to tehniskā stāvokļa, autoceļu uzturēšanai plānotā (pieejamā) finansējuma un autoceļu ekonomiskās un sociālās nozīmes, autoceļi ir sadalīti šādās ziemas uzturēšanas klasēs:

Vidējā satiksmes intensitāte (automašīnas/ diennaktī) Galvenie autoceļi 1. šķiras autoceļi 2. šķiras autoceļi
> 5000 A A -
1000 - 5000 A 1 A 1 A1
500 - 1000 A 1 B B
100 - 500 - C C
< 100 * - - D

* Autoceļi, pa kuriem nenotiek pasažieru regulāra pārvadāšana ar autobusiem.

 Autoceļu uzturēšanas klases ziemā 
 Autoceļu uzturēšanas klases ziemā 
Autoceļu ziemas uzturēšanas klases 2007. / 2008. gada ziemā:
 • A ziemas uzturēšanas klase 675,8 km
 • A1 ziemas uzturēšanas klase 2 876,3 km
 • B ziemas uzturēšanas klase 2 057,7 km
 • C ziemas uzturēšanas klase 12 706,4 km
 • D ziemas uzturēšanas klase 1 998,2 km
  Kopā 20 314,4 km

  D klases autoceļi ir valsts 2. šķiras autoceļi, kuros satiksmes intensitāte ir mazāka par 100 transportlīdzekļiem diennaktī un pa kuriem nenotiek regulāra pasažieru pārvadāšana ar autobusiem. Šos autoceļus attīra no sniega ne biežāk kā 4 reizes sezonā.

  Laiku, kurā autoceļa brauktuve jāattīra no sniega, skaita no snigšanas beigām līdz brīdim, kad autoceļa brauktuve attīrīta no sniega, bet laiku, kurā autoceļa brauktuve jānokaisa ar pretslīdes materiālu un sniegā jāizveido rievas, - no apledojuma konstatēšanas brīža līdz brīdim, kad darbi izpildīti.

  Spēji mainīgos un ārkārtējos laikapstākļos valsts autoceļu uzturēšana ziemā tiek veikta autoceļu prioritātes kārtībā, ņemot vērā autoceļa tautsaimniecisko nozīmi un uzņēmēja reālās iespējas.

  Ārkārtēji apstākļi ziemas sezonā iestājas, ja nokrišņi turpinās nepārtraukti ilgāk par 6 stundām vai ar pārtraukumiem ilgāk par 12 stundām diennaktī, ja vēja ātrums pārsniedz 20 metrus sekundē ar puteni un sniegvilksni, ja nokrišņi izveido autoceļu brauktuves apledojumu 2 vai vairākas reizes diennaktī vai, ja nokrišņi noskalo no autoceļa brauktuves pretslīdes materiālu.

 •  Avārijas stāvoklī esošie A un A1 uzturēšanas klases valsts autoceļu posmi, kuriem 2007./ 2008. gada ziemā pieļaujamas atkāpes no noteiktajām prasībām
  Avārijas stāvoklī esošie A un A1 uzturēšanas klases valsts autoceļu posmi, kuriem 2007. / 2008. gada ziemā (no 2007. gada 1. novembra līdz 31. martam), pamatojoties uz MK Noteikumu Nr. 871 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 14. punktu, pieļaujamas atkāpes no šo noteikumu 3. pielikumā noteiktajām prasībām.
   Valsts galveno un 1. šķiras autoceļu vai to posmu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm 2007. / 2008. gada ziemā
  Valsts galveno un 1. šķiras autoceļu vai to posmu saraksts ar noteiktām uzturēšanas klasēm 2007./2008. gada ziemā.
   A ziemas uzturēšanas klase autoceļiem
  Tiek nodrošināta 3 stundu laikā pēc sniega snigšanas beigām vai apledojuma parādīšanās. Spēkā laika periodā no 6.00 - 22.00.
   A1 ziemas uzturēšanas klase autoceļiem
  Tiek nodrošināta 4 stundu laikā pēc sniega snigšanas beigām vai apledojuma parādīšanās. Spēkā no 6.00 - 20.00.
   B ziemas uzturēšanas klase autoceļiem
  Tiek nodrošināta 6 stundu laikā pēc sniega snigšanas beigām vai apledojuma parādīšanās. Spēkā laika periodā no 6.00 - 18.00.
   C ziemas uzturēšanas klase autoceļiem
  Tiek nodrošināta 18 stundu laikā pēc sniega snigšanas beigām, pēc apledojuma parādīšanās laiks autoceļu brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu netiek normēts. Spēkā no 6.00 - 18.00.
   D ziemas uzturēšanas klase autoceļiem
  Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega un brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu netiek normēts. Diennakts stundas, kurās jābūt spēkā uzturēšanas klasei, netiek normētas. Autoceļus, kuriem noteikta D uzturēšanas klase, attīra no sniega ne biežāk kā 4 reizes sezonā. Darbu izpildes laiks netiek normēts.
   Ziemas dienesta diennakts dežurantu tālruņi
  Ziemas dienesta informatīvās diennakts dežūras tika uzsāktas 2007. gada 1. novembrī un tās turpinājās līdz 2008. gada 31. martam. Visu diennakti pa tālruni 6 (Ogre) var zvanīt arī Satiksmes informācijas centram.
Latvijas Valsts ceļi © 2004