Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
Satiksmes informācijas centrs
Braukšanas apstākļi
Satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā
Transportlīdzekļu maksimālās masas ierobežojumi
Avārijas stāvoklī esošie valsts autoceļu posmi
Kā transportlīdzekļu vadītāji Latvijā ievēro braukšanai pieļaujamo transportlīdzekļa pilno masu?
Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums
Ziemas dienests
  Aicinām strādāt ceļu un tiltu būvniecībā
  Autoceļu nozares padome
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Latvijas autoceļu tīkls
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  Projekti
  Valsts un privātās partnerības projekti
  Iepirkumi
  Veidlapas būvdarbu izpildītājiem
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
  Nemēslo ceļmalā!
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 Satiksmes informācijas centra diennakts informatīvais
Satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā
2008. - 2010. gada būvdarbu iepirkumu plāns
VPP projekta E77/A2 posma Rīgas apvedceļš - Sēnīte iepirkuma dokumentācija

 Ziņas un aktualitātes
Informējam par Latvijas ceļu nozarē pirmā valsts un privātās partnerības projekta autoceļa E77/A2 posma Rīgas apvedceļš- Sēnīte realizācijas uzsākšanu


2008. gada 21. maijs


21. maijā va/s "Latvijas Valsts ceļi" rīkoja prezentācijas pasākumu, kurā informēja par Latvijas ceļu nozarē pirmā valsts un privātās partnerības (VPP) projekta autoceļa E77/A2 posma Rīgas apvedceļš- Sēnīte realizācijas uzsākšanu.

Pasākumā piedalījās satiksmes ministrs Ainārs Šlesers, LVC valdes priekšsēdētājs Tālis Straume un LVC Valsts un privātās partnerības projektu daļas vadītājs Juris Tauriņš, uzņēmēji un ārvalstu vēstniecību pārstāvji.

Va/s "Latvijas Valsts ceļi" Valsts un privātās partnerības projektu daļas vadītāja Juris Tauriņa ziņojums " Autoceļš E77/A2 Rīgas apvedceļš - Sēnīte – pirmais VPP projekts ceļu nozarē".

Autoceļa E77/A2 posma Rīgas apvedceļš–Sēnīte rekonstrukcija paredz posma no 14,1. līdz 38,7. km pārbūvi par ātrgaitas ceļu un tā uzturēšanu viena līguma ietvaros, uzticot privātajam partnerim finansējuma piesaistīšanas, projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas funkcijas uz kopumā 24 gadiem.

Pirmajam VPP līgumam ir izvēlēts autoceļa E77/A2 posms Rīgas apvedceļš–Sēnīte tāpēc, ka, satiksmes intensitātei pārsniedzot 20 000 automašīnu diennaktī, tas ir viens no visvairāk noslogotajiem autoceļiem, kam ir nepieciešama rekonstrukcija. Savu laiku ir nokalpojis arī nozīmīgais Sēnītes mezgls. Izvēloties šo autoceļu, tika ņemti vērā tehniskie, finansiālie, vides un citi riski. Šī posma rekonstrukcija, pārbūvējot to par ātrgaitas ceļu, ir tehniski vienkārša, investīciju izmaksas ir paredzamas, bet zemju atsavināšanas apjoms – salīdzinoši neliels.

Valsts un privātās partnerības līgumi ļauj īstenot nozīmīgus projektus kvalitatīvi augstākā līmenī. Šie līgumi, kas ietver finansējuma piesaisti, autoceļa projektēšanu, būvēšanu un uzturēšanu, piedāvā valstij ērtu un izmaksu ziņā efektīvu alternatīvu un ievērojami samazina pasūtītāja riskus. Valsts sāk maksāt privātajam partnerim tikai pēc ceļa nodošanas lietošanā. Lielākais ieguvums VPP līgumu gadījumā ir risku pārdale, privātajam partnerim uzņemoties kvalitātes un pieejamības riskus visā līguma periodā. Tradicionālā līguma ietvaros autoceļa uzturēšana ir valsts atbildībā, arī defektus, ja tādi rodas, pēc garantijas posma novērš valsts. Turpretī VPP līguma gadījumā autoceļa uzturēšana ir privātā partnera atbildība. Valsts maksā tikai par autoceļa pieejamību un kvalitāti, kurai jābūt atbilstošai visu 20-30 gadu laikā.

Privātā partnera izvēli ietekmēs tā spēja piesaistīt nepieciešamo finansējumu un veikt projektēšanas, būvniecības un uzturēšanas darbus. Saskaņā ar likumu iepirkuma metode ir slēgts konkurss divās kārtās. Pirmajā kārtā tiks atlasīti kandidāti, kas atbilst vispārīgajām prasībām attiecībā uz apgrozījumu, pieredzi ceļu jomā un finanšu pieejamību. Otrajā kārtā tiks vērtēta piedāvājumus iesniegušo pretendentu personāla atbilstība, tehniskie un finanšu piedāvājumi. Uzvarētāja izvēles kritērijs būs zemākā cena.

Projekta izmaksas 24 gadu periodam, kas ietver investīcijas projektēšanā, būvniecībā, uzturēšanā un finansējuma piesaisti, prognozētas 245 miljonu latu apmērā.Atpakaļ pie: Ziņas un aktualitātes

  Jūsu komentārs par šo rakstu:
  Pedējais komentārs [kopā:2]:
Sanita [26.05.2008 16:04:00]
Neviens tā arī nav paskaidrojis - KĀPĒC tieši šis posms?...
 Visi komentāri  
Latvijas Valsts ceļi © 2004