Latviski | English
  Ziņas un aktualitātes
  Autoceļu nozares padome
  Par Latvijas Valsts ceļiem
  XXVII Baltijas ceļinieku konference
  Latvijas autoceļu tīkls
  Iepirkumi
  Projekti
  Ceļu satiksmes organizācija
  Finansiālā darbība
  Publikācijas
  Autoceļu Avīze
2007 Nr. 4
2007 Nr. 3
2007 Nr. 2
2007 Nr. 1
2006 Nr. 12
2006 Nr. 11
2006 Nr. 10
2006 Nr. 9
2006 Nr. 8
2006 Nr. 7
2006 Nr. 6
2006 Nr. 5
2006 Nr. 4
2006 Nr. 3
2006 Nr. 2
2006 Nr. 1
2005 Nr. 12
2005 Nr. 11
2005 Nr. 10
2005 Nr. 9
2005 Nr. 8
2005 Nr. 7
2005 Nr. 6
2005 Nr. 5
2005 Nr. 4
2005 Nr. 3
2005 Nr. 2
2005 Nr. 1
2004 Nr. 12
2004 Nr. 11
2004 Nr. 10
2004 Nr. 9
2004 Nr. 8
2004 Nr. 7
2004 Nr. 6
2004 Nr. 5
2004 Nr. 4
2004 Nr. 3
2004 Nr. 2
2004 Nr. 1
  Noderīgi - pa ceļam
  Nemēslo ceļmalā!
  Jautājumi un atbildes
  Lapas karte
  Meklēt lapā:
 
 Maršrutu kalkulators:
no:
līdz:
 Aptauja:
 Kas, pēc Jūsu domām, vairumā gadījumu ir vainojams pie lielā cietušo skaita uz gājēju pārejām?
Bezatbildīgie gājēji
Pārgalvīgie autovadītāji
Neatbilstošas gājēju pārejas
 


Satiksmes ierobežojumi būvdarbu laikā
Braukšanas apstākļi
Esi cilvēks! Atkritumus iemet konteinerā.
2007. - 2009. gada būvdarbu iepirkumu plāns

 Autoceļu Avīze 2005 Nr. 3
 Īsumā
Ziņas īsumā par notikumiem autoceļu nozarē: Valsts autoceļiem nodarītie zaudējumi 2004. gadā. Autovadītāja izvēlētais braukšanas ātrums. Par iebraukšanu Baltkrievijā jāmaksā ikreiz, kad šķērso robežu. Ceļu laboratoriju ieteic akreditācijai. Finansiāls atbalsts.
 Novērtēti būvuzņēmēji - melno segumu būvdarbu veicēji
Jau sesto gadu tiek vērtēta galveno būvuzņēmēju – melno segumu būvētāju izpildīto darbu kvalitāte būvdarbu veikšanas sezonā. Vērtēšanu veic atbilstoši LR Satiksmes ministrijas 2001. gada 5. janvāra noteikumiem Nr. 2 un vērtējumā tiek ņemta vērā ne tikai sezonā izpildīto būvdarbu kvalitāte, bet arī iepriekšējos gados izpildīto darbu kvalitāte garantijas periodā – atklātie defekti, to novēršanas operativitāte. Uzvarētājs saņem Satiksmes ministrijas „Darba kvalitātes diplomu”.
 Tālākizglītības centrs sāk nodarbības
2005. gada 28. februārī Rīgas Tehniskās universitātes Senāts pieņēma lēmumu par Būvniecības fakultātes profesionālo Tālākizglītības centru. Pamatus šim centram lika Autoceļu nozares profesionālā tālākizglītības padome, kura nosaka mācību programmu saturu un kopīgi ar RTU prorektoru mācību darbā apstiprina to. Kursu absolventiem tiks izsniegta RTU apliecība un sertifikāts.
 Satiksmes informācijas centrs
Autoceļu uzturētājiem ceļu lietotāji pārmet, ka trūkst objektīvas informācijas par reālo situāciju valsts autoceļos. Diemžēl pārmetumiem daļēji jāpiekrīt. Tādēļ, lai pilnveidotu ceļu lietotājiem sniegto informāciju, va/s „Latvijas Valsts ceļi” vadība nolēma sagatavot un iesniegt Satiksmes ministrijai akceptēšanai un finansējuma piešķiršanai projektu „Satiksmes informācijas centra izveidošana”. 2005. gada 17. februārī ar valdes priekšsēdētāja rīkojumu Nr. 64 izveidota darba grupa šī projekta sagatavošanai. 1. martā notika darba grupas pirmā sanāksme. Sanāksmē izskatīja Ceļu uzturēšanas pārvaldes sagatavoto projektu „Satiksmes vadības sistēmas attīstība”.
 Būvdarbu iepirkumiem iesniegti piedāvājumi
Būvdarbu iepirkumiem iesniegti piedāvājumi.
 Audits par ceļu uzturēšanu ziemā
Saskaņā ar va/s “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk - LVC) valdes priekšsēdētāja 2005. gada 7. janvāra rīkojumu Nr. 5 Iekšējā audita daļas vadītāja Māra Kalpaka un auditors Arnolds Dimbiers veica programmas “Valsts autoceļu uzturēšana 2004./2005. gada ziemā” galveno ikdienas uzturēšanas darbu realizācijas uz valsts galvenajiem autoceļiem A9 Rīga–Skulte–Liepāja, A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas robeža, A12 Jēkabpils–Rēzekne–Ludza–Krievijas robeža (Terehova) atbilstības auditu. Auditējamās sistēmas mērķis ir nodrošināt valsts autoceļu galveno ikdienas uzturēšanas darbu atbilstību tehnisko noteikumu, standartu, likumdošanas normatīvo aktu un programmas “Valsts autoceļu uzturēšana 2004. /2005. gada ziemā” prasībām.
 Starptautiski pasākumi un izstādes aprīlī
Tiltu pārvaldība to mūža griezumā. Maksas ceļi. Nozares finansēšana. Autoceļu un satiksmes inženierija. Transporta loģistika.
 Izpildītā darba automātiska reģistrācija
Šī 2004./2005. gada ziemas sezona bija raksturīga ar masu mediju apgalvojumiem, ka ceļinieki neuztur ceļus pietiekoši labi. Īpaši asi apvainojumi tika izteikti, kad pēc ilgstoša bezsniega perioda uzsniga sniegs. Tādēļ VAS “Latvijas Valsts ceļi” vadība izvirzīja ideju par tīrīšanas un kaisīšanas darbu automātisko reģistrāciju, izmantojot iespējas, ko mums sniedz GPS (globālās pozicionēšanas sistēmas) izmantošana. Līdz ar to ir plānots automātisko darbu reģistrāciju iekļaut ziemas uzturēšanas darbu specifikācijās, kas tiks gatavotas 2007. gada valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu konkursam.
Latvijas Valsts ceļi © 2004